Sympozjum naukowe: Miłość - Małżeństwo - Rodzicielstwo. Humanae Vitae - wzniosła teoria czy realna pomoc?
Wydarzenie, rozpoczyna się 05-05-2018

W bieżącym roku przypada 50. rocznica wydania encykliki papieża Pawła VI Humanae vitae. Dokument ten dotyczy problematyki przekazywania życia. Jego publikacja wywołała szereg kontrowersji, których nie brakuje również i dziś. Stąd też rodzi się pytanie: Czy encyklika Humanae vitae to wzniosła teoria czy też realna pomoc?


Zaraz na początku swej encykliki Paweł VI stawiał bardzo ważne pytania: Czy biorąc pod uwagę zarówno warunki współczesnego życia, jak i znaczenie stosunków małżeńskich dla harmonii i wzajemnej wierności między małżonkami, nie należałoby poddać rewizji obowiązujących zasad moralnych? Czy dziś nie wolno mniemać, że prokreacja jako cel odnosi się do całości życia małżeńskiego, a nie do jego poszczególnych aktów? Czy ze względu na większe poczucie odpowiedzialności, jakim się odznaczają współcześni ludzie, nie nadszedł już czas, by decyzję o przekazywaniu życia powierzyć raczej ich rozumowi i woli?
Odpowiedzi na te pytania są ciągle aktualne.

Poznańskie sympozjum było okazją do wymiany myśli oraz podjęcia nowych inicjatyw na rzecz małżeństwa i rodziny.


Informację wprowadził/a: Agnieszka Chabir