NCN - zapowiedź konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze SHENG 1
Wiadomość, opublikowana 30-04-2018

Do konkursu będą mogli przystąpić wnioskodawcy realizujący badania podstawowe. W konkursie SHENG finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których realizacji zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Konkurs SHENG realizowany będzie we współpracy NCN z National Natural Science Foundation of China (NSFC).

NCN zaprasza wszystkich naukowców do udziału w nowym konkursie SHENG na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-chińskie w następujących dyscyplinach:

 1. nauki o życiu (wszystkie panele dziedzinowe NZ)
 2. nauki ścisłe i techniczne (wszystkie panele dziedzinowe ST)
 3. wybrane dyscypliny nauk społecznych:
  • HS4 Jednostka, instytucje, rynki,
  • HS6_1 Psychologia ogólna (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka,
  • HS6_2 Psychologia społeczna, polityczna, środowiskowa i międzykulturowa,
  • HS6_3 Psychologia kliniczna, zdrowia, penitencjarna, rehabilitacji, neuropsychologia kliniczna,
  • HS6_4 Psychologia rozwoju, rodziny, wychowania i edukacji,
  • HS6_5 Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia,
  • HS6_6 Psychologia pracy, organizacji, ekonomiczna, reklamy i marketingu,
  • HS6_7 Historia myśli psychologicznej, metodologia, psychometria, diagnostyka psychologiczna,
  • HS6_13 Socjologia teoretyczna, orientacje metodologiczne i warianty badań empirycznych,
  • HS6_14 Struktura i dynamika społeczna, zmiana środowiska i społeczeństwo.

Ogłoszenie konkursu: 15 czerwca 2018 r.

Termin składania wniosków: 17 września 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: marzec 2019 r.Początek realizacji projektów: czerwiec 2019 r. (polskie zespoły naukowe), lipiec 2019 (chińskie zespoły naukowe)

Do konkursu będzie można zgłaszać wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • które obejmują badania podstawowe w naukach o życiu, naukach ścisłych i technicznych i wybranych dyscyplinach nauk społecznych (wskazanych powyżej)
 • których kierownik polskiego i chińskiego zespołu badawczego występują w charakterze kierowników projektu tylko w jednym wniosku składanym w konkursie SHENG.
 • których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
 • które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie SHENG.
 • polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora;
 • wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie jest niższa niż 250 tys. zł.

link do komunikatu NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-04-26-zapowiedz-polsko-chinskiego-konkursu-sheng

Informację wprowadził/a: Magdalena Szafran

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.