Przedłużony nabór do Programu im. Bekkera i Polskich Powrotów
Wiadomość, opublikowana 29-05-2018

NAWA wydłuża termin nadsyłania aplikacji na dwóch Programów skierowanych do naukowców – Programu im. Bekkera oraz Polskich Powrotów. Wnioski o przyznanie finansowania w ramach tych projektów można składać do 4 czerwca bieżącego roku. To bardzo dobra informacja dla wszystkich naukowców, którzy chcą złożyć swoje wnioski w obecnym naborze.

Program Polskie Powroty – nie wprowadzając ograniczenia dziedzin nauki, wieku czy kraju zatrudnienia jest skierowany do wszystkich Polaków, którzy po okresie zatrudnienia za granicą chcą swój rozwój naukowy kontynuować w Polsce. Stwarza on Powracającym Naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub/i prac rozwojowych na światowym poziomie.
Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. Z wnioskiem w programie mogą występować poniższe ośrodki, które planują zatrudnić naukowca powracającego z zagranicy:

  • uczelnie,
  • jednostki naukowe (instytuty badawcze lub naukowe PAN),
  • inne jednostki organizacyjne posiadające kategorię naukową.

NAWA poszerzyła także listę wnioskodawców o te jednostki, które nie są uczelniami ani instytutami badawczymi lub naukowymi, a posiadają kategorie naukową. Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu.
W ramach Programu im. Bekkera naukowcy zatrudnieni w polskich uczelniach i jednostkach naukowych otrzymają szansę na wyjazd do najlepszych ośrodków naukowych na świecie. Beneficjenci programu będą mogli prowadzić badania naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do publikacji bądź odbyć staż naukowy w wybranym ośrodku goszczącym na całym świecie. Wyjazdy mogą trwać od 3 do 12 miesięcy, a NAWA zapewni stypendium obejmujące nie tylko koszty utrzymania w zagranicznym ośrodku, ale także dodatek mobilnościowy pozwalający na pokrycie kosztów przeprowadzki.
Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się także ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące. Aplikacje składają sami zainteresowani, bez uczestnictwa instytucji pośredniczącej. Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu o naborze.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Pionem Programów dla Naukowców: reaserchers@nawa.gov.pl
Aplikacje odbywają się poprzez system on-line.


Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.