II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Mózg – język – komunikacja” | zaproszenie
Wiadomość, opublikowana 04-06-2018

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej oraz Stowarzyszenie "Afazja" zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Mózg – język – komunikacja”. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Maius, ul. Fredry 10.

Zapraszamy do udziału w konferencji logopedów, neurologopedów, psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, językoznawców, literaturoznawców, lekarzy oraz wszystkich zainteresowanych specyfiką zaburzeń językowych u dzieci oraz osób dorosłych.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, poświęcona jest specyfice zaburzeń komunikowania się, będących wynikiem patologii mózgu o charakterze strukturalnym i/lub funkcjonalnym, a także związanych z jego fizjologicznym starzeniem się. Przedmiotem naszych rozważań będzie zatem relacja mózg – język, mózg – komunikowanie, mózg – funkcje poznawcze, mózg – sztuka. Mamy nadzieję, że przyjęcie tak szerokiej perspektywy umożliwi skonfrontowanie najnowszej wiedzy na temat funkcjonowania mózgu z działaniami praktycznymi specjalistów reprezentujących różne dziedziny badawcze. Chcielibyśmy, aby październikowe spotkanie stało się polem wymiany nie tylko informacji dotyczących aktualnych problemów, ale też osobistych doświadczeń, związanych zarówno z diagnozą, jak też terapią zaburzeń mowy i języka u dzieci oraz dorosłych.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI:

 1. Specyfika zaburzeń językowych u dzieci i osób dorosłych.
 2. Choroby neurodegeneracyjne i stopniowa utrata języka.
 3. Strategie terapeutyczne w zaburzeniach mowy i języka.
 4. Język polski jako odziedziczony a zaburzenia mowy i języka.
 5. Język osób starszych.
 6. Dyskurs normatywny i zaburzony.
 7. Kompetencja językowa i komunikacyjna w normie i w patologii.
 8. Zespoły diagnostyczne i terapeutyczne.
 9. Problemy terminologiczne zaburzeń językowych.
 10. Biologiczne podstawy języka.
 11. Neurologia w praktyce logopedycznej.
 12. Język w literaturze i w sztuce.

Przewidujemy, że teksty referatów wygłoszonych podczas konferencji złożą się na publikację książkową.
Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego) do dnia 30 czerwca 2018 r. na adres: Instytut Filologii Polskiej UAM, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań lub pocztą elektroniczną: ekaptur@amu.edu.pl, j_slawek@amu.edu.pl

Dalsze, szczegółowe informacje dotyczące październikowego spotkania roześlemy w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Organizatorzy konferencji
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, dr hab. prof. UAM
Agata Ciekańska-Skrzypczak, prezes Stowarzyszenia Afazja


Informację wprowadził/a: Monika Sidorowska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.