Sztuka przekładu z Prof. Danutą Ulicką
Wydarzenie, rozpoczyna się 13-06-2018

W środę 13 czerwca o godzinie 13.30 w sali 327 Collegium Maius gościem specjalizacji przekładowej IFP UAM będzie Pani Profesor Danuta Ulicka, która wygłosi wykład pt. Termin w translacji tekstu literaturoznawczego – „co to za zwierz”?

Prof. Danuta Ulicka kieruje Zakładem Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką książek Ingardenowska filozofia literatury. Konteksty (1992); Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa (1999), Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie środkowo-wschodniej (2007), Słowa i ludzie (2014), a także redaktorką książek zbiorowych (ostatnio: Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodnie. Wizje i rewizje) i przekładów (m. in. G. Tihanov, Pan i niewolnik; M. Robinson, Losy elity akademickiej, W. Szkłowski, Jeszcze nie wszystko skończone…). Tłumaczyła rosyjską myśl humanistyczną XX wieku (m. in. Bachtina, Proppa, Awierincewa, Freudenberg, Iwanowa, Uspienskiego, Zubowa).

Spornym i bezspornym problemom przekładu teksu uznawanego za naukowy poświęciła kilka artykułów, z których najważniejsze to:

- Przekład tekstu nieliterackiego – problem metodologiczny? Na marginesie polskich, rosyjskich i angielskich tłumaczeń Bachtina, w: Kultura w stanie przekładu. Translatologia – komparatystyka – transkulturowość, pod redakcją W. Boleckiego i E. Kraskowskiej, Warszawa 2012;

- Habent sua fata libelii. O pierwszym przekładzie „Kursu językoznawstwa ogólnego”, w: Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje, red. naukowa W. Bolecki i D. Ulicka, Warszawa 2012;

- Chwyt udziwnienia wobec porewolucyjnych przemian języka, w: Literatura i socjalizm, pod red. K. Chmielewskiej, D. Krawczyńskiej i G. Wołowca, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012;

- Остранение приема, „Wiener Slawistischer Almanach“, Sonderband 92 (2017);

- Migratory metaphors – resident terms, w: Karolina Broś i Grzegorz Kowalski (red.) Discourse Studies – Ways and Crossroads. Insights into Cultural, Diachronic and Genre Issues in the Discipline. Frankfurt am Main 2017.

Zapraszamy!

Informację wprowadził/a: Monika Sidorowska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.