IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)"
Wydarzenie, trwa od 18-06-2018 do 20-06-2018

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN: Zespół Języka Religijnego, Międzynarodowy Komitet Slawistów: Komisja Języka Religijnego, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapraszają na IX Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), która odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2018 roku w Collegium Maius.

18 czerwca 2018, Poniedziałek
8:30 – rejestracja gości (hol Collegium Maius, ul. Fredry 10)
9:00 – powitanie Gości i otwarcie Konferencji (Salon Mickiewicza, Collegium Maius, ul. Fredry 10)
9:15-10:50 OBRADY PLENARNE
Prof. dr hab. Bogdan Walczak (Poznań, Gorzów Wielkopolski), Jak się ma 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce do dziejów języka
polskiego?

Ks. prof. US dr hab. Andrzej Draguła (Szczecin, Zielona Góra), Od Zmartwychwstania Chrystusa do Zmartwychwstania Polski.
O argumentacji teologicznej w kazaniach patriotycznych

Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (Warszawa), Słownictwo tradycyjnych religii afrykańskich (3). Magia i wróżbiarstwo
Prof. UO dr hab. Aleksander Gadomski (Opole), Terminologiczne problemy teolingwistyki słowiańskiej
Dr hab. Katarzyna Czarnecka (Poznań), Ks. dr hab. Marek Ławreszuk (Białystok), Ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna (Kraków), „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – prezentacja założeń
10:50 – dyskusja
11:30-12:00 – przerwa na kawę
12:00 – Zebranie Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN (sala 226) – prowadzenie Przewodniczący Zespołu Ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna
12:30 – Panel: Rola wspólnot religijnych w odzyskaniu i odbudowie państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku (Salon Mickiewicza, Collegium Maius, ul. Fredry 10)
Paneliści: Musa Czachorowski (Muzułmański Związek Religijny), Dr Edyta Gawron (Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, UJ), Ks. Michał Jabłoński (Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie), Dr Paweł Stachowiak (Kościół katolicki, UAM), Prof. UG dr hab. Halina Wątróbska (Kościół prawosławny, UG). Moderator: Ks. dr Mirosław Tykfer („Przewodnik Katolicki”)
14:30-15:40 – obiad
15:40-17:35 OBRADY W SEKCJACH (Collegium Maius, ul. Fredry 10)
Sekcja A (Salon Mickiewicza)
Prof. dr hab. Joanna Sobczykowa (Katowice), Modlitewnik patriotyczny dawniej i dziś
Ks. dr Marcin Wrzos OMI (Poznań), „Misje” wczoraj i dziś – uwag kilka o zmianie znaczeń pojęcia
Dr Beata Drabik (Kraków), Czy gesty liturgiczne to emblematy?
Mgr Magdalena Jankosz (Kraków), Zachowania komunikacyjne Jana Pawła II w sytuacji potoczno-okazjonalnej (na przykładzie spotkania z młodzieżą na Wzgórzu Lecha w 1979 roku)
17:00 – dyskusja
Sekcja B (sala 226)
Dr hab. Joanna Gorzelana (Zielona Góra), Realizacja gatunku psalmu w wybranych utworach literatury barskiej
Prof. UAM dr hab. Leszek Teusz (Poznań), W późnobarokowym świecie wyobrażeń i przeżyć religijnych – „Pieśni na uroczystości przedniejsze Najświętszej Boga-Rodzice Panny Maryej…” Wojciecha Stanisława Chrościńskiego
Dr Marcela Lhotská (Ostrava, Poznań), Vznik Církve československé husitské a jej liturgie
Dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak (Lublin), Przekaz elementów polskiej kultury religijnej i patriotycznej – „Ojciec Kolbe” Marii Kączkowskiej w przekładzie na język rosyjski
17:00 – dyskusja
17:45 – kolacja
19:00Ja, Józek Bau koncert chóru INSPIRO ENSEMBLE pod dyrekcją Aleksandry Wojtaszek (Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78, Poznań)
19 czerwca 2018, Wtorek
9:00-12:30 OBRADY W SEKCJACH (Collegium Maius, ul. Fredry 10)
Sekcja A (Salon Mickiewicza)
Prof. KUL dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska (Lublin), O kształtowaniu ducha w Eleusis. Uwagi na podstawie pamiętnika legionisty Władysława Kopycińskiego z lat 1911–1920
Dr Jan Kamieniecki (Wrocław), Problematyka polityczna w dyskusjach teologicznych XVI i XVII wieku
Dr Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk (Poznań), Ryba jako symbol
Mgr Izabela Skrobak (Katowice), Teolingwistyka w ujęciu teologicznym
10:20 – przerwa na kawę
Mgr Beata Jerzakowska (Poznań), „Maryja jest najdoskonalszym arcydziełem [...]” – sposoby prezentacji Matki Boskiej w audiodeskrypcji
Mgr Ewelina Hurkała (Warszawa), „Dobrze mówię?” Język internetowych nauk rekolekcyjnych a norma językowa
Dagmara Świerkowska (Poznań), „Vanitas vanitatum et omnia vanitas” – jak w tekstach slamerów kształtowany jest obraz marności?
11:20 – dyskusja
Sekcja B (sala 226)
Dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska (Poznań), Wpływ tekstów liturgicznych na staropolskie apokryfy Nowego Testamentu
Prof. UAM dr hab. Jolanta Migdał (Poznań), Obraz świętych w kazaniach „Postylli mniejszej” Jakuba Wujka
Dr Renata Bizior (Częstochowa), Wspólnototwórcze wymiary kazań 2 połowy XIX wieku
Dr Olga Ziółkowska (Poznań), „Septem verba a Christo” w staropolskich apokryfach nowotestamentalnych
10:20-10:40 – przerwa na kawę
Dr Małgorzata Haładewicz-Grzelak (Opole), Semiotaktyczne pierwsze w analizie znakowości kapliczek przydrożnych
Dr Urszula Wieczorek (Rybnik), Opisy nieba i piekła w tekstach mistyków
Wojciech Stelmach (Poznań), Język polski w statucie synodu łęczyckiego z 1285 roku
11:40 – dyskusja
12:40 – wyjazd do Rogalina
18:00 Bieg ku wierze, miłości i nadziei. Wieczór poetycki Ks. Sławomira Janusza Sikory, proboszcza parafii luterańskiej
w Szczecinie, wykładowcy i maratończyka. Prowadzenie: Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska (ChAT, Warszawa). Oprawa muzyczna: Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego (Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29)
19:30 – uroczysta kolacja
20 czerwca 2018, Środa
9:00-14:00 OBRADY PLENARNE (sala 285, Collegium Maius, ul. Fredry 10)
Prof. dr hab. Viara Maldjieva (Toruń), „Walka duchowa” (Combattimento spiritual) Wawrzyńca Scupoliego a „Невидимая брань” (῾ Ο ᾽Αόρατος Πόλεμος) Nikodema ze Świętej Góry Athos i Teofana Rekluza. Strategie adaptacji tekstu w Kościele Wschodnim
Prof. dr hab. Maria Peisert (Wrocław), Metafory marynistyczne w pieśniach religijnych
Doc. dr hab. Anna Petrikova (Prešov), Категория гоноратива в греко-католических молитвословиях
Prof. UKW dr hab. Mirosława Wronkowska-Dmitrowa (Bydgoszcz), Językowa szata cielesnej czystości Maryi (w wybranych utworach religijnych dawnych i współczesnych)
Prof. US dr hab. Dorota Kozaryn (Szczecin), Językowe wyznaczniki opisu islamu w Kronice wszystkiego świata Marcina Bielskiego
10:40 – dyskusja
11:00-11:30 – przerwa na kawę
Prof. UAM dr hab. Grzegorz Kubski (Kalisz), Adiekcje we współczesnych polskich przekładach Listu do Filemona
Prof. UG dr hab. Bożena Matuszczyk-Podgórska (Gdańsk), Język kazań ks. Piotra Pawlukiewicza wobec wyzwań współczesnego kaznodziejstwa
Dr Wiktor Pskit (Łódź), Cechy językowe tekstów liturgicznych Ordynariatów Personalnych dla byłych anglikanów
Prof. UAM dr hab. Małgorzata Rybka, dr Marta Wrześniewska-Pietrzak (Poznań), „Miłosierdzie darem dla świata” – uwag kilka o perswazyjności i atrakcyjności nowego nabożeństwa Kościoła katolickiego
12:50 – dyskusja
13:20 – Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji – Ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna
14:00 - obiad

Informację wprowadził/a: Monika Sidorowska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.