Podsumowanie projektu: Cool-Tour. Młodzi badacze regionu 2.0
Wiadomość, opublikowana 15-06-2018

W dniu 13 maja w godz. 11.00-14.00 odbyło się podsumowanie projektu Cool-Tour. Młodzi badacze regionu 2.0, realizowanego przez WFPiK w partnerstwie z Powiatem Kolskim.

W podsumowaniu wzięli udział przedstawiciele władz Wydziału (prodziekan Joanna Grądziel-Wójcik), Instytutu (dyr. Zbigniew Kopeć, wicedyrektor Krzysztof Skibski) oraz władze Powiatu reprezentowane przez starostę Wieńczysława Oblizajka i Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Dorotę Szkudlarek. Obecni byli również uczniowie czterech współpracujących z IFP szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole; Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu, Zespołu Szkół Technicznych w Kole, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole, ich dyrektorzy oraz dziewięcioro zaangażowanych w projekt nauczycieli. Zespół Projektu reprezentowali: prof. Jerzy Borowczyk, prof. Jerzy Kaniewski, dr Błażej Osowski.

Podsumowanie połączone było z wystawą efektów prac szkolnych zespołów projektowych (parter Collegium Maius) oraz z prezentacjami uczniów (Od pomysłu do wystawy – jak zespoły szkolne dokumentowały kulturę regionu) w Sali Śniadeckich.

Fot. dr Błażej Osowski

Informację wprowadził/a: Monika Sidorowska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.