Nagrody Premiera RP dla naukowców z UAM
Wiadomość, opublikowana 27-07-2018

Profesor Zdzisław Wąsik z Wydziału Anglistyki UAM oraz dr Adam Gorczyński z Wydziału Chemii UAM zostali wyróżnieni Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rok 2017. Profesor Wąsik otrzymał wyróżnienie za osiągnięcie naukowe lub artystyczne, w tym wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, a dr Gorczyński został nagrodzony za swoją rozprawę doktorską pt. "Nowe samoorganizujące się sieci metalosupramolekularne".

Prof. dr hab. Zdzisław Wąsik został wyróżniony za wkład w rozwój teorii wiedzy o języku jako systemie znakowym funkcjonującym w uwarunkowaniach dyskursywnych. Jego dorobek naukowy obejmuje rozprawy z dziedziny typologii składni języków indoeuropejskich, zajmuje się epistemologią językoznawstwa, problematyką znaku i znaczenia w naturze i kulturze. W sferze zainteresowań naukowych prof. Z. Wąsika leżą badania nad teoretycznymi podstawami językoznawstwa ekologicznego, teorią dyskursu, metodologią i historiografią lingwistyki.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk. Po raz pierwszy przyznano je w 1994 roku. Do tej pory wręczono łącznie ponad 1100 nagród.

Pełna lista nagrodzonych

Informację wprowadził/a: Anna Krajewska-Zastrożna