Wyróżnienie na skalę europejską! Nagroda Outstanding European Student Chapter Award dla Studenckiego Koła AAPG, funkcjonującego przy Instytucie Geologii UAM
Wiadomość, opublikowana 06-09-2018

Z radością informujemy, że działające w obrebie Instytutu Geologii Studenckie Koło AAPG przy  UAM (AMU Poznań Student Chapter of the American Association of Petroleum Geologists) zostało wyróżnione międzynarodową nagrodą – Outstanding European Student Chapter Award – przyznaną przez Europe Region Office of the AAPG w ramach pierwszej edycji tego wyróżnienia.

Z radością informujemy, że działające na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, w obrębie Instytutu Geologii Studenckie Koło AAPG przy UAM (AMU Poznan Student Chapter of the AAPG) zostało wyróżnione międzynarodową nagrodą – Outstanding European Student Chapter Award za działalność w roku akademickim 2016/2017, Nagroda przyznana została przez Europe Region Office of the American Association of Petroleum Geologists.

Amerykańskie Stowarzyszenie Geologów Naftowych (AAPG) jest najliczniejszą na świecie organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu geologii, w tym naukowców, pracowników firm eksplorujących i eksploatujących surowce mineralne, studentów i pasjonatów. Wbrew nazwie, AAPG jest od dawna instytucją globalną (liczy dziś niemal 40 tys. członków z ponad 100 krajów). Szeroką opieką obejmuje ona edukację na poziomie uniwersyteckim, m. in. krzewiąc i dofinansowując różnorodną aktywność służącą ponadprogramowemu zdobywaniu wiedzy, fundując granty dla wyróżniających się studentów, organizując globalne konkursy w zakresie nauk o Ziemi. Sprzyja temu sieć około 300 kół studenckich funkcjonujących pod egidą organizacji na całym świecie, w tym 30-tu aktywnych w Europie.

Studenckie Koło AAPG przy UAM funkcjonuje od sześciu lat, w czasie których zapraszaliśmy wielu znamienitych gości – ekspertów z całego świata, prowadzących dla studentów, jak i pracowników naszej Uczelni wykłady oraz warsztaty z zakresu geologii naftowej i nauk pokrewnych. Organizujemy także wyjazdy krajowe i zagraniczne: w rejony ważne geologicznie, a także na obiekty przemysłowe związane z poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy i gazu. W ostatnich latach, podczas wyjazdów terenowych zgłębialiśmy wiedzę na temat Karpat Rumuńskich, Karpat Ukraińskich oraz polskich Sudetów wraz ze studentami z innych krajów Europy. Zrzeszeni w Kole studenci zaangażowani są w projekty naukowe pod jego auspicjami, uczestniczą w międzynarodowych konkursach, zdobywają granty na realizację prac dyplomowych. W ramach działalności członkowie Koła przeprowadzają także warsztaty i lekcje dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym i licealnym, propagując tym sposobem nauki przyrodnicze, w szczególności geologię.

Zainteresowania członków Studenckiego Koła AAPG wykraczają poza wąsko rozumianą geologię naftową, bliskie są nam także geografia, chemia, fizyka czy ochrona środowiska. Zapraszamy zatem do przyłączenia się do nas i współpracy z nami studentów innych kierunków przyrodniczych! Nasz adres to aapg-amu@amu.edu.pl

Informację wprowadził/a: Jacek Zwoliński

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.