Komunikat Działu Docjalnego w sprawie dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego
Wiadomość, opublikowana 06-09-2018

PRACOWNICY UBIEGAJĄCY SIĘ PO RAZ PIERWSZY
W związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym 2018/2019 uprzejmie informujemy o możliwości dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (zwaną dalej „opieką nad dziećmi").

W związku z powyższym wnioski o przyznanie dofinansowania  do ww. opieki dla dzieci nowo przyjętych do powyższych placówek w okresie od 01 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wraz z kopią umowy i dowodem opłaty za wrzesień  należy składać najpóźniej do dnia 15 września 2018 r. w Dziale Socjalnym UAM, Coll. Minus pok. nr 29.

Wszelkie informacje i formularze do pobrania znajdują się na stronie informacyjnej Działu Socjalnego:  http://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/kadry-bhp-sprawy-socjalne-zwiazki-zawodowe/dzial-socjalny

KONTYNUACJA DOFINASOWANIA

W przypadku kontynuacji opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 decyzje podjęte na podstawie wniosków złożonych w 2018 r. obowiązują do 31 grudnia 2018 r., natomiast dowody opłat za korzystanie dzieci z ww. opieki za miesiąc lipiec i sierpień oraz za wrzesień wraz z nową umową należy składać najpóźniej do dnia 15 września 2018 r. w Dziale Socjalnym UAM, Coll. Minus pok. nr 29.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku złożenia potwierdzenia zapłaty za „opiekę nad dziećmi" w ww. placówkach za lipiec, sierpień i wrzesień po 15 września 2018 r. wypłata nie przysługuje.       

INFORMACJE DOT. IV KWARTAŁU 2018

Dowody opłat za „opiekę nad dziećmi" za miesiąc październik, listopad i grudzień 2018 r. należy składać najpóźniej do dnia 15 grudnia 2018 r. w Dziale Socjalnym UAM, Coll. Minus pok. nr 29 lub elektronicznie.

Szczegółowe informacje i przysłanie dowodów opłat: Patrycja Pająk nr tel. 61 8294331;  e-mail: pajak@amu.edu.pl

Informacje w sprawie składania wniosków o przyznanie dofinansowania  opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w roku 2019 ukażą się w odrębnym komunikacie.
 
Z poważaniem
Hanna Cabała
Kierownik Działu Socjalnego

Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.