Międzynarodowa konferencja naukowa "Glottodydaktyka polonistyczna: strategie - wartości - wyzwania"
Wydarzenie, trwa od 20-09-2018 do 21-09-2018

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji "Glottodydaktyka polonistyczna – strategie – wartości – wyzwania", która odbędzie się w Poznaniu w dniach 20-21 września 2018 roku.

Wydarzenie na FB

Program konferencji:

20.09.2018 r., czwartek

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników

9:30 – 10:00 Uroczyste otwarcie konferencji (Sala Śniadeckich, Coll. Maius, ul. Fredry 10)

10:00 – 11:30 Obrady plenarne (Sala Śniadeckich, Collegium Maius)

Anna Dąbrowska, Małgorzata Pasieka Świadomość stylistyczna cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim
Jolanta Tambor, Romuald Cudak Promocja języka polskiego w świecie – oczekiwania i rzeczywistość
Władysław Miodunka Kierunki przyszłego rozwoju glottodydaktyki polonistycznej: polszczyzna jako język obcy, drugi i odziedziczony
Przemysław Gębal Interdyscyplinarna koncepcja rozwoju dydaktyki języka polskiego jako drugiego (dla uczących się z doświadczeniem migracji)
Grażyna Zarzycka Kulturemy polskie – punkty widzenia, techniki ich wydobywania i negocjowania

11:30 – 12:00 Dyskusja

12:00 – 13:00 Przerwa kawowa

13:00 – 16:00 Obrady w sekcjach

Sekcja I: Nauczanie polszczyzny jako języka obcego/drugiego, sala 218

Danuta Gałyga Alternatywne metody nauczania języków obcych (V.F. Birkenbihl i A. Awdiejewa), na przykładzie języka polskiego jako drugiego. Studium porównawcze
Anna Żurek Problemy z przyswajaniem reguł grzecznościowych w polszczyźnie odziedziczonej
Beata Terka Aspekt polskiego czasownika w perspektywie glottodydaktycznej
Konrad Szamryk Polak, Niemiec i … – nazwy narodowości w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego
Magdalena Akhmadeeva Kategoria rodzaju rzeczowników i jej właściwość estetyzacji języka w nauczaniu jpjo
Maria Kuc Wyrażanie przyczyny, czyli krok w kierunku gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców
Iryna Bundza Kategoria liczby w nauczaniu języka polskiego jako obcego osób ukraińskojęzycznych

Dyskusja

Sekcja II: Nauczanie w ośrodkach, sala 219

Dorota Walczak-Delanois Literatura polska w doświadczeniu eksperymentalnym albo nauczanie w obszarze frankofońskim Belgii
Daria Prokop Nauczanie kultury w procesie nauczania języka polskiego jako obcego w Hiszpanii
Zyta Monika Oksztul, Olga Bambrowicz Nauczanie języka polskiego jako obcego w Maroko na przykładzie Agadiru: bariery,
wyzwania, oczekiwania oraz szanse

Małgorzata Rzeszutko-Iwan Nauczanie języka polskiego jako obcego w dobie zmian językowo-kulturowych
Janusz Bomanowski Polskie drogi, ścieżki i bezdroża
Justyna Pakos Miejsce i znaczenie nauczania języka polskiego jako języka obcego w Rosji. Komunikacja czy tłumaczenie?
Nowe metody nauczania języka polskiego jako obcego

Damian Mrowiński Materiały do nauczania gramatyki na uniwersyteckich zajęciach języka polskiego jako obcego w Niemczech
– z perspektywy lektora i studenta

Dyskusja

Sekcja III: Promocja kultury i języka w kraju i za granicą, sala 222

Iwona Palucka-Czerniak Różnorodność i standardowość realizacji zadania konkursowego „Polska dla mnie i dla Ciebie” przez cudzoziemców
Dominika Bartosik Status języka polskiego w firmach z kapitałem zagranicznym w Polsce
Iwona Dembowska-Wosik, Piotr Kajak Co było pierwsze – jajko czy kura, czyli rozważania chronologiczne nad początkami
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” oraz Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ

Rosalba Satalino Instytucje polonijne wobec wyzwań nauczania kultury i historii Polski we Włoszech
Kamila Kwiatkowska Zagraniczny lektorat języka polskiego jako narzędzie soft power
Tomasz Stempek Nowa platforma e-polish.eu - nowoczesne narzędzia do tworzenia własnych materiałów na lekcje tradycyjne i lekcje online oraz bogaty zbiór gotowych tekstów, dialogów i ćwiczeń.

Dyskusja

Sekcja IV: Problemy wielojęzyczności i wielokulturowości, sala 223

Krystyna Data Wielojęzyczność w XXI wieku
Agnieszka Stryjecka Polonijna interpunkcja
Magdalena Jurewicz-Nowak Problem inności jako punkt wyjścia refleksji glottodydaktycznej
Dominika Bartosik, Marcin Wyrembelski „Granice mojego języka określają granice mojego świata”. O nauczaniu Włochów
słów i wyrażeń silnie zakorzenionych w polskiej kulturze

Karolina Zioło-Pużuk Mapa marzeń i karty metaforyczne jako narzędzia wspierające motywację i umiejętność samooceny
uczniów dorosłych na lekcji języka polskiego jako obcego

Monika Kaczor Rozwijanie kompetencji interkulturowej w języku polskim jako obcym
Wojciech Hofmański Strategia optymalizacji procesu glottodydaktycznego w rodzimej przestrzeni etnokulturowej

Dyskusja

Sekcja V: Kompetencje, powinności i przywileje nauczyciela języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego (próba stworzenia nowego modelu wykładowcy), sala 226

Marzena Wawrzeń Powinności nauczyciela języka polskiego jako obcego w metodzie projektów
Anna Trębska-Kerntopf Głos jako istotne narzędzie skutecznego nauczyciela jpjo
Agnieszka Kołodziejska Czym uwodzimy cudzoziemców? Nauczanie historii a nauczanie języka w doświadczeniu zawodowym edukatora historycznego IPN i nauczyciela jpjo
Bartłomiej Maliszewski Kształcenie językowe i kształtowanie postaw obywatelskich – elementy WOS-u na lekcjach jpjo
Irena Chawrilska Nauczyciel języka polskiego jako obcego w dobie kultury hybrydycznej
Izabela Wieczorek Lektor jpjo w procesie (samo)kształcenia

Dyskusja

17:30 – 18:30 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (Salon Mickiewicza, Collegium Maius)

21.09.2018 r., piątek

9:00 – 11:00 Obrady plenarne (Sala Śniadeckich, Collegium Maius)

Ewa Lipińska Dyglosja wariantywna (na przykładzie polszczyzny zagranicznej)
Piotr Garncarek Nauczanie języka polskiego jako obcego w realizacji przestrzennej
Marta Pančíková Problemy z tłumaczeniem jednostek frazeologicznych w najbliższych językach słowiańskich
Anna Dunin-Dudkowska Życzenia jako gatunek wypowiedzi w ujęciu komparatystycznym polsko-amerykańskim
Anna Seretny Właściwie pojęta kreatywność językowa, czyli ciągi formuliczne jako leksykalne jednostki nauczania
Liliana Madelska Glottodydaktyka bez gorsetu

11.00 – 11.30 Dyskusja

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12.00 – 14.30 Obrady w sekcjach

Sekcja I: Świadomość użytkowników polszczyzny, sala 218

Agnieszka Karolczuk Status i wartość polszczyzny według jej użytkowników. Perspektywa „rodzima”, lingwistyczna i glottodydaktyczna
Anna Burzyńska-Kamieniecka „Dlaczego tak dużo reguł?”, czyli co o polszczyźnie sądzą uczestnicy egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego
Ewa Węgrzak Jak się opiszesz, tak cię widzą. Obraz Polski i Polaków na egzaminach certyfikatowych jpjo
Jakub Plis Jpjo w polskojęzycznych klubach Toastmasters International – doświadczenia cudzoziemców
Anna Rogala Przez gramatykę języka polskiego do umysłu Polaka
Magdalena Kaczmarek Rola kontekstu i wielokształtność związków frazeologicznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Dyskusja

Sekcja II: Popularyzacja języka polskiego (kultura, literatura, film, muzyka), sala 219

Maria Wacławek Tekst literacki jako pretekst – wykorzystanie twórczego naśladownictwa na przykładzie wiersza Wisławy
Szymborskiej Atlantyda

Wiola Hajduk-Gawron Między czytaniem a oglądaniem – poezja konkretna na zajęciach jpjo
Patrycja Krasowska „My się nie uczymy. My strzelamy”. O przedstawieniu teatralnym "Karol" Sławomira Mrożka, przygotowanym przez cudzoziemców
Miłosz Drewniak Potencjał glottopedagogiczny filmoterapii na przykładzie zajęć z kultury polskiej jako obcej
Maria Czempka-Wewióra, Anna Gałęziowska-Krzystolik Tekst uproszczony jako źródło wiedzy socjokulturowej
Viktoriia Hudy Podanie polskie i ukraińskie w ujęciu komparatystycznym. Implikacje glottodydaktyczne

Dyskusja

Sekcja III: Popularyzacja języka polskiego – prezentacja podręczników, sala 222

Małgorzata Syrek „Umówmy się po polsku” – skrypt dla osób uczących się języka polskiego jako obcego w Mołdawii – wnioski
z badań pilotażowych

Kinga Górecka-Rokita I końca nie widać – nauczyciel języka polskiego jako obcego jako niestrudzony twórca ... materiałów
dydaktycznych

Krystyna Nikołajczuk „Jadę do Polski” – projekt podręcznika dla początkujących na Ukrainie
Monika Válková Maciejewska Między słowami, frazami, zdaniami. Jak czytać, by zrozumieć? Literatura polska w ćwiczeniach
(zarys zbioru)

Anna Roter-Bourkane Literacka glottodydaktyka historyczna

Dyskusja

Sekcja IV: Strategie rozwoju polszczyzny, sala 223

Piotr Lewiński Hipoteza Sapira-Whorfa a nauczanie jpjo
Michalina Biernacka Wykorzystanie instrumentarium fonetyki akustycznej w fonodydaktyce polonistycznej
Beata Subczak „Polonistyka Internetowa” – proces tworzenia kursu internetowego na Uniwersytecie w Glasgow
Natalia Moiseienko Online kurs „Moodle” jako narzędzie do wprowadzenia treści kulturowych na lektoratach z języka
polskiego jako obcego

Karolina Ruta UniOn – aplikacja wspierająca naukę języka polskiego jako obcego
Olga Bambrowicz To samo – inaczej. TIK w nauczaniu języka polskiego jako obcego – warsztaty do 10 osób

Dyskusja

Sekcja V: Uczeń na lekcji jpjo: wymagający odbiorca, sala 226

Magdalena Szelc-Mays Metoda pedagogiki zabawy w nauczaniu dzieci jpjo
Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn Gałązka logiczna TOC w nauczaniu jpjo dzieci
Joanna Botwin Preferencja języka polskich dzieci dwujęzycznych w Irlandii
Edyta Nowosielska Uczyć każdy może, trochę lepiej… Rola nauczyciela w procesie nauczania z perspektywy Metody Callana
Dominika Bucko Integracja treści kulturowych i językowych w programach kursów dla początkujących – potrzeby studentów, wyzwania dla nauczycieli 
Maksi Kozińska Profil ucznia polonijnego podchodzącego do egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomie A-level w Wielkiej Brytanii

Dyskusja

14:30 – 15:00 Uroczyste zakończenie konferencji

15:00 – 16:00 Obiad

16:00 – 18:00 Wycieczka z przewodnikiem po Poznaniu


Informację wprowadził/a: Monika Sidorowska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.