II Ogólnopolska konferencja logopedyczna "Mózg - język - komunikacja"
Wydarzenie, trwa od 18-10-2018 do 19-10-2018

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej oraz Stowarzyszenie "Afazja" zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej "Mózg - język - komunikacja", która odbędzie się 18-19 października br. w Instytucie Filologii Polskiej UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10.

Zapraszamy do udziału w konferencji logopedów, neurologopedów, psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, językoznawców, literaturoznawców, lekarzy oraz wszystkich zainteresowanych specyfiką zaburzeń językowych u dzieci oraz osób dorosłych.

18.10.2018 r. 

8.30-9.30 Rejestracja uczestników konferencji 

9.30-10.00 Powitanie gości: otwarcie konferencji 

Wykład inauguracyjny: 10.00-11.00 prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu): Udar mózgu – przyczyny, leczenie, profilaktyka

11.00-11.15 Dyskusja 

11.15-11.30 Przerwa kawowa 

Prowadzący prof. dr hab. Stanisław Milewski, dr Marzena Błasiak-Tytuła

11.30-11.50 prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek: Plan ruchu – neurobiologiczny fundament poznania

11.50-12.10 prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska: Logopedia oparta na dowodach: wyniki badań efektywności wywoływania głosek za pomocą SMURF – Strategicznej metody usprawniania realizacji fonemów

12.10-12.30 mgr Sylwia Adamska: Człowiek – misterna budowla. Od piętra żuchwy do piętra stóp

12.30-12.45 Dyskusja 

12.45-13.10 Przerwa kawowa 

Prowadzący prof. UG dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray, dr hab. Ewa Kaptur

13.10-13.30 prof. UAM dr hab. Aneta Grodecka: Sen, śnienie, sérénité… Pochód somnabuliczny jako metafora procesów neuronalnych

13.30-13.50 prof. UJK dr hab. Joanna Senderska: Autsajderzy, indywidualiści, odmieńcy. Bohaterowie literaccy z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

13.50-14.10 dr Ewa Szkudlarek: Nie(mówiące) obrazy

14.10-14.30 dr Iwona Grodź: Kubizm w języku…

14.30-14.50 Dyskusja 

14.50-16.00 Przerwa obiadowa: lunch 

Prowadzący prof. UAM dr hab. Aneta Grodecka, dr hab. Joanna Senderska

16.00-16.20 prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Marzena Błasiak-Tytuła: Problemy diagnostyczne dzieci dwujęzycznych

16.20-16.40 dr hab. Katarzyna Jachimowska: Sprawność językowa i komunikacyjna dzieci z zaburzeniami słuchu w kontekście wzorca gatunkowego SMS-u

16.40-17.00 dr Karolina Ruta-Korytowska: Kompetencje językowe i komunikacyjne studentów z dysfunkcją słuchu

17.00-17.20 mgr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska, mgr Anna Kołodziej: Propozycja programu „Całościowej Zintegrowanej aktywności Dzieci” przeznaczonego dla dzieci jąkających się w wieku przedszkolnym – doświadczenia turnusowe

17.20-17.45 Dyskusja 

18.15 Kolacja dla referentów

19.10.2018 r. 

Prowadzący dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, dr hab. Katarzyna Jachimowska

9.00-9.20 dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek: Kształtowanie umiejętności redagowania tekstów na zajęciach języka polskiego

9.20-9.40 dr hab. Joanna Kamper-Warejko, dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska: Między znaczeniem a gramatyką – o świadomości językowej uczniów w zakresie części mowy

9.40-10.00 dr Rafał Młyński: Fonologia dzieci ukraińsko-polskich jako element diagnozy różnicowej w warunkach bilingwizmu polsko-obcego

10.00-10.20 dr Małgorzata Okupnik: Utrata języka. Próba empatycznej lektury patografii

10.20-10.40 Dyskusja 

10.40-11.00 Przerwa kawowa 

Prowadzący dr hab. Joanna Kamper-Warejko, dr Renata Gliwa

11.00-11.20 dr Katarzyna Sedivy-Mączka: Doświadczyć mówienia – rozwój języka dziecka z zaburzonym planem ruchu

11.20-11.40 mgr Ewa Nikołajew-Wieczorowska: Cisza w logopedii

11.40-12.00 mgr Renata Balcerzak: Korelacja deficytów słuchu fonemowego i zaburzeń rozumienia a umiejętności narracyjne u dzieci z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego

12.00-12.15 Dyskusja

12.15-12.30 Przerwa kawowa 

Prowadzący Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek

12.30-12.50 dr hab. Ewa Kaptur: Metoda Krakowska we wczesnej terapii logopedycznej dzieci z zespołem Downa

12.50-13.10 mgr Małgorzata Kuśnierz: Rola gestów artykulacyjnych (GA) w terapii dzieci z zespołem Downa

13.10-13.30 dr Jolanta Sławek: Rozwijanie komunikacji funkcjonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

13.30-13.45 Dyskusja 

13.45-14.45 Przerwa obiadowa: lunch 

Prowadzący prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, dr Jolanta Sławek

14.45-15.05 prof. dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray: Aspekty terapeutyczne wtórnego baby talk

15.05-15.25 dr Agnieszka Rosińska-Mamej: Czy komunikacja z osobą starszą to wyzwanie?

15.25-15.45 dr Renata Gliwa: Diagnoza logopedyczna zaburzeń komunikacji w nietypowym przebiegu otępienia – studium przypadku

15.45-16.15 prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, dr n. med. Anna Piątek: Rola wzgórza w kontekście afazji podkorowych

16.15-16.30 Dyskusja 

16.30-16.45 Zakończenie konferencji


Informację wprowadził/a: Monika Sidorowska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.