The press in small countries and regions in Europe – Methodological Seminar – Poznań (Poland) na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydarzenie, trwa od 08-11-2018 do 09-11-2018

Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM oraz Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „THE PRESS IN SMALL COUNTRIES AND REGIONS IN EUROPE - METHODOLOGICAL SEMINAR - POZNAŃ (POLAND)”, zaplanowanej na 8-9 listopada 2018 r. w Poznaniu na WNPiD UAM.

Z uwagi na możliwości i właściwości, jakie ze sobą niesie zjawisko cyfryzacji, wywołuje ono skutki nie tylko w sferze technologii, ale także w obszarze kultury, ekonomii, polityki i prawa. Dostrzegalne jest to w szczególności w sektorze środków społecznego przekazu, poprzez takie zjawiska jak m. in.: konwergencja i dywergencja mediów (w obszarze technologii, prawa i ekonomii), powstanie tzw. nowych mediów, zmiana modeli biznesowych przedsiębiorstw medialnych ("śmierć gazet", burzliwy rozwój nowych mediów), redefinicja zawodu dziennikarza, postulaty zmiany systemu ochrony własności intelektualnej. Zmiany technologiczne wywierają w związku z tym piętno nie tylko na technicznych aspektach komunikowania, ale również na instytucjonalnym kształcie systemu medialnego. To musi w konsekwencji prowadzić do reorientacji i redefinicji celów strategicznych polityki medialnej państwa. W ten nurt wpisuje się cykl "Poznańskich seminariów teorii i praktyki mediów" organizowany przez Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego, którego naczelnym założeniem jest stworzenie wspólnej płaszczyzny wymiany poglądów przez badaczy problematyki środków społecznego przekazu i przedstawicieli praktyki (dziennikarzy, redaktorów naczelnych, właścicieli przedsiębiorstw medialnych, polityków), z kraju, ale i z zagranicy w kluczowych kwestiach funkcjonowania mediów. Cykl ten został zapoczątkowany w roku akademickim 2012/2013. Zrealizowano do tej pory pod opieką naukową Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, wiele konferencji z udziałem wybitnych reprezentantów teorii i praktyki mediów. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia, zaplanowano na 8-9 listopada 2018 r. organizację kolejnej konferencji z udziałem wybitnych zagranicznych i krajowych przedstawicieli nauki i praktyki mediów. Jest to konsekwencja cyklu seminariów, które organizowane przez the Research Observatory on Media and Journalism ( ORM), a które odbyły się w 2016 r. oraz 9-10 maja 2017 r. na Katolickim
Uniwersytecie Louvain-la-Neuve z udziałem przedstawicieli grupy badawczej z wielu państw europejskich pod przewodnictwem prof. Frederica Antoine'a (Professeur UCL COMU, Président du BAC en Communication UCL, Président du GRER /Groupe de recherches et d'études sur la Radio/, Observatoire de Recherche sur les Médias et le Journalisme, Ecole de communication et Ecole de Journalisme de Louvain).
Wolą członków tego konsorcjum badawczego jest, aby kolejne spotkanie w 2018 podsumowujące kolejny rok badawczy, odbyło się w Poznaniu. Głównym pytaniem badawczym jest ustalenie czy i w jakim stopniu polityka państw europejskich powinna wspierać proces cyfryzacji rynku medialnego (zwłaszcza prasy drukowanej), a nadto jakie są wyzwania i zagrożenia dla tego procesu, czy konieczne są systemy wsparcia ze strony państwa dla tego sektora oraz kto jest odpowiedzialny za cyfrowa przyszłość mediów i jak należy w tym kontekście postrzegać zasadę wolności mediów. Należy spodziewać się w trakcie konferencji prezentacji i podzielenia się doświadczeniami pochodzącymi z wielu europejskich małych i średnich krajów, choć intencja organizatorów jest wskazanie globalnych trendów, w oparciu o tendencje obserwowane na rynkach medialnych.
Program konferencji tworzyć będą zarówno wystąpienia o charakterze teoretycznym jak i praktycznym, ukazujące prezentowaną problematykę na tle porównawczym, przedstawione przez keynote speakerów a także studia przypadków z wybranych krajów europejskich prezentowane przez członków grupy badawczej.


Informację wprowadził/a: Marcin Piechocki

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.