Jubileusz 40-lecia Zakładu Literatury i Kultury Austriackiej (Instytut Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu)
Wydarzenie, trwa od 22-11-2018 do 24-11-2018

W ramach obchodów: międzynarodowa konferencja naukowa, dyskusja panelowa, wieczór wspomnień, spotkanie z pisarką

Jubileusz 40-lecia Zakładu Literatury i Kultury Austriackiej Instytutu Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu

W ramach obchodów:

Międzynarodowa konferencja naukowa: „Literatura austriacka – tak, ale… (ale?)”

W centrum zainteresowania uczestników konferencji znajdują się teksty literatury austriackiej powstałe w XXI wieku i podejmujące autorefleksję na temat pozycji literatury z Austrii pośród współczesnych pytań, przemian i napięć:

  • Czy kreujące poczucie tożsamości odniesienia do wspólnot wyobrażonych nacechowane są postnarodowym globalizmem czy raczej narodowymi/regionalnymi lokalizmami?
  • Czy odniesienia te tworzone są na bazie postmodernistycznego konstrukcjonizmu czy wynikają z post-postmodernistycznego dążenia do ‘poczucia autentyczności’?
  • Czy jest to literatura transgresji czy literatura tworząca granice?

Wieczór wspomnień (goście honorowi: Stefan H. Kaszyński, Alexander Höllwerth, Harald Miesbacher, Marion Rutzendorfer, Alfred Schwarz)

Dyskusja panelowa „Warunki nauczania i badania literatury austriackiej w Europie Środkowej i Stanach Zjednoczonych” (uczestnicy: Attila Bombitz (Szeged), Laura Cheie (Timişoara), Renata Cornejo (Ústi nad Labem), Robert Dassanowsky (Colorado Springs), Sławomir Piontek (Poznań), Vahidin Preljević (Sarajevo), Karl Wagner (Wien))

Panelowa dyskusja germanistów z Austrii, Europy Środkowej i Stanów Zjednoczonych stwarza okazję wymiany poglądów i doświadczeń na temat miejsca i znaczenia literatury austriackiej w dydaktyce akademickiej i badaniach naukowych. Spotkanie Europy Środkowej i Stanów Zjednoczonych jako regionów, w których zainteresowanie literaturą austriacką jest największe, daje nadzieję na powstanie efektu synergii. Dyskusja dotyczyć będzie uniwersyteckich programów dydaktycznych, współpracy z pozauniwersyteckimi ośrodkami kulturalnymi, sieci partnerskich, czy możliwości tworzenia zespołów i konsorcjów do badań naukowych.

Wieczór autorski (gość: Anna Weidenholzer)

Szczegóły na stronie http://germanistyka.amu.edu.pl/

Informację wprowadził/a: Filip Gołąb

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.