Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową Widzę, więc wiem | 30-31 maja 2019
Wiadomość, opublikowana 28-12-2018

Instytut Filologii Słowiańskiej Zakład Języków Południowosłowiańskich UAM w Poznaniu zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową Widzę, więc wiem, która odbędzie się w Poznaniu 30-31 maja 2019 r.

Percepcja zmysłowa stanowi podstawowe źródło odbierania informacji ze świata zewnętrznego i wywołuje zainteresowanie badaczy wywodzących się z różnych dziedzin nauki, zajmujących się rolą czynników kulturowych i językowych w procesie zarówno percepcji, jak i kognicji.

Wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka, dzięki któremu poznaje on i postrzega świat wokół siebie. Panuje przekonanie, że coś się wie dopiero wtedy, kiedy to coś się zobaczy, często więc percepcja czysto fizyczna zmienia się w intelektualną (kognitywną). Językowym potwierdzeniem wskazanej tezy może być prasłowiański rdzeń *vid- (*viděti ’widzieć’), który pozostaje w ścisłym związku z rdzeniem *věd- (*věděti ’wiedzieć’). Wywodząc się więc ze słowiańskiego kręgu kulturowego, w którym to połączenie jest nadal odzwierciedlone językowo, chcemy objąć refleksją naukową relację pomiędzy wzrokiem/widzeniem/postrzeganiem a wiedzą i poznawaniem rzeczywistości.

Interesuje nas w jakiej mierze język i kultura formują nasz sposób percepcji wzrokowej, czy połączenie widzenia i procesów mentalnych jest uniwersalną cechą oraz w jakim stopniu percepcja wzrokowa dominuje nad percepcją słuchową, smakową, zapachową czy dotykową. 

Celem konferencji jest wskazanie na złożony i interesujący w wielu aspektach obszar badawczy, zwracając uwagę na komunikację i połączenie wielu dyscyplin naukowych.
Do dyskusji nad wzrokową percepcją rzeczywistości i językowego, kulturowego, psychologicznego odbioru i przetwarzaniu bodźców wzrokowych zapraszamy językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, psychologów, pedagogów, socjologów, przedstawicieli sztuk wizualnych oraz wszystkich zainteresowanych wskazaną tematyką.

W ramach rozważań konferencyjnych proponujemy następujące kręgi tematyczne, które dalej można sproblematyzować na różne sposoby:

  • widzenie i wiedza w języku, kulturze i sztuce
  • konceptualizacja i profilowanie pojęcia ‘widzenie’ w językowym obrazie świata
  • synestezja jako mechanizm fizjologiczny, językowy i literaturoznawczy
  • widzenie i wiedza w ujęciu diachronicznym, synchronicznym, porównawczym, konfrontatywnym
  • widzenie i wiedza a społeczeństwo
  • percepcja wizualna i sposób przetwarzania danych w mózgu
  • wpływ widzenia i jego braku na jednostkę i społeczeństwo.

Językami konferencji będą wszystkie języki słowiańskie i język angielski.

Na zgłoszenia konferencyjne czekamy do 25 lutego 2019 r. Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres: widze.wiec.wiem@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN lub 85 EUR (dla gości z zagranicy) i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe i bankiet oraz wydanie recenzowanej monografii. Informacje o włączeniu referatu do programu konferencji zostaną rozesłane uczestnikom do 5 marca 2019 r.

Przelewu opłaty konferencyjnej należy dokonać do 31 marca 2019 r. Dane potrzebne do realizacji przelewu bankowego zostaną podane w późniejszym terminie osobom, które wezmą udział w konferencji. 

Koszty podróży i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Służymy pomocą w zakwaterowaniu.
Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału!

Komitet organizacyjny konferencji:
Prof. dr hab. Mariola Walczak-Mikołajczakowa – przewodnicząca Komitetu
Dr hab. Natalia Długosz
Dr hab. Maja Ivanova
Dr Magdalena Baer
Dr Patryk Borowiak
Dr Ana Samardžić, sekretarz konferencji
Mgr Barbara Jarysz
Mgr Ninoslav Radaković, sekretarz konferencji

Miejsce obrad:
Collegium Maius
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Informacje o hotelach w okolicy:
DS Jowita UAM – pokoje gościnne – prosimy kierować do organizatorów pytanie o dostępność miejsc
ul. Zwierzyniecka 7
60-813 Poznań

Zespól Pokoi Gościnnych PAN w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 17/19
61-713 Poznań
Rezerwacje:
tel/fax: 061 851 68 41

Hotel Lech
61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 74
tel. 061 853 08 79

Formularz zgłoszeniowy

Application form

Invitation to the conference


Informację wprowadził/a: Monika Sidorowska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.