Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
Wiadomość, opublikowana 07-01-2019

Do 30 kwietnia br. istnieje możliwość ubiegania się o stypendia na pobyty badawcze.

Grupa docelowa: naukowcy / nauczyciele akademiccy zatrudnieni na polskich uczelniach i w pozauczelnianych jednostkach naukowych.
Opis: stypendium na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech.
Świadczenia:

  • Stypendium wypłacane co miesiąc
  • Ryczałt na podróż

Czas trwania: od 1 do 3 miesięcy.
Wysokość stypendium: 2.000 Euro miesięcznie (naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci)
2.150 Euro miesięcznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni)
Przewidziany jest dodatek do kosztów podróży. Stypendium nie może być przedłużane.
DAAD nie pokrywa innych kosztów.

Szczegółowe informacje w załączniku (w j. niemieckim).


Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.