Konkurs stypendialny Programu Kirklanda
Wiadomość, opublikowana 14-01-2019

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian, administrator Programu, ogłosili kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2019/2020.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów i ekspertów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. Stypendium obejmuje 2 semestralny staż naukowy w jednym z 5 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) oraz co najmniej 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych lub prywatnych. Do składania wniosków zaproszeni są kandydaci pracujący jako urzędnicy państwowi i samorządowi, prawnicy, przedsiębiorcy, a także kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia, liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej, nauczyciele akademiccy i dziennikarze zdecydowani po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju, by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt i zdobytą wiedzę.

Idee i założenia Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda to m.in. wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W sumie w latach 2000-2018 Program ukończyło 787 stypendystów z jedenastu krajów. Od roku akademickiego 2019/2020 Program rozszerzył swoje działania o dwa kolejne kraje: Tadżykistan i Uzbekistan.

Nabór wniosków trwa do 1 marca. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie Programu: http://www.kirkland.edu.pl/kirkland2017/index.php/94-konkurs/245-ogloszenie

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Dziale Współpracy z Zagranicą.


Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.