V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Filozoficzne aspekty doświadczenia mistycznego pt. „Doświadczenie mistyczne w religiach niechrześcijańskich. Perspektywa filozoficzna”
Wydarzenie, trwa od 16-06-2019 do 17-06-2019

Zakład Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UAM oraz Seminarium UAM – UMK „Philosophicum et mysticum” zapraszają na V Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Filozoficzne aspekty doświadczenia mistycznego pt. „Doświadczenie mistyczne w religiach niechrześcijańskich. Perspektywa filozoficzna”. Sympozjum odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2019 r. w Nakle n. Notecią.

W ramach wydarzenia przewidziane są prelekcje cenionych religioznawców specjalizujących się w myśli buddyjskiej, hinduistycznej, judaistycznej i islamskiej, reprezentujących różne ośrodki naukowe w kraju: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Ponadto spotkanie ubogacą dwa panele dyskusyjne z udziałem prelegentów i gości, moderowane przez historyków filozofii, którzy od lat uczestniczą w cyklu spotkań poświęconych tematyce mistyki.


Konferencja ta ma na celu przybliżenie specyficznej natury doświadczenia mistycznego w niechrześcijańskich religiach nieteistycznych i monoteistycznych za metodę, przyjmując wyjście od ich podstaw ontologicznych i antropologicznych. W odniesieniu do starożytnych religii Indii i Chin, przedmiotem przedstawionych wniosków oraz dyskusji będą zagadnienia szczegółowe, które można ująć w postaci pytań: Co stanowi treść doświadczenia mistycznego w stanie nirwany; czy jest nią pustka, absolut, a może idea? Czy oświecenie jest wyłącznie skutkiem dyscypliny i etycznego życia? W jaki sposób bezosobowy i bezpostaciowy Brahman przenika całą rzeczywistość i jest uchwytny dla człowieka? Czy ze względu na ułomność języka i pojęć, pozostaje jedynie zdać się na negatywne orzekanie o tożsamości absolutu?
Pochylając się z kolei nad judaizmem i islamem, interesującą może okazać się kwestia Prawa i rytuałów: czy ich wypełnienie pomaga w zbliżeniu się człowieka do Boga, którego oblicze nie zostało objawione w dziejach ludzkości, czy raczej jest wyrazem wyłącznie kultu, w którym zakłada się nieprzekraczalny dystans między Stwórcą a stworzeniem?

Bez wątpienia wszystkie te kwestie będą towarzyszyły tegorocznej dyskusji eksperckiej zmierzającej do podjęcia kolejnej próby zdefiniowania doświadczenia mistycznego, tym razem w czterech znaczą-cych religiach: hinduizmie, buddyzmie, judaizmie i islamie.

Szczegóły na plakacie!


Informację wprowadził/a: Agnieszka Chabir

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.