Krajobrazy rzeki Warty
Wydarzenie, rozpoczyna się 20-10-2019

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu, święta ustanowionego przez Radę Europy z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska organizowane są spacery krajobrazowe. Celem spacerów jest przekazanie wiedzy na temat otaczającego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń.

W ramach tegorocznego tematu przewodniego Woda w krajobrazie zapraszamy na spacer krajobrazowy wzdłuż rzeki Warty wraz z przewodnikiem opowiadającym o jej roli w krajobrazie Poznania. W rolę przewodnika wcieli się prof. UAM dr hab. Andrzej Macias - Kierownik Zakładu Ekologii Krajobrazu UAM.

Spacer odbędzie się w niedzielę 20 października o godz. 10.00, miejscem zbiórki jest Ostrów Tumski przy Katedrze. Przewidywany czas spaceru to około 2 godziny.

Program

  • start godz. 10.00 Ostrów Tumski przy Katedrze: powstanie doliny rzeki Warty, jej elementy, krajobraz naturalny doliny rzecznej, funkcjonowanie krajobrazu rzecznego;
  • Most na rzece Cybinie: rola dopływów rzecznych w krajobrazie dolin rzecznych, Warta jako oś hydrograficzna Poznania, doliny rzek a systemy terenów zieleni w miastach;
  • Chwaliszewo: ewolucja krajobrazu doliny Warty w ostatnich 800 latach, wpływ krajobrazu zurbanizowanego, w tym przemysłowego i militarnego na krajobraz Warty, problem zanieczyszczenia wód; 
  • Tarasy zalewowe Warty: rola powodzi w krajobrazie rzecznym na przykładzie doliny Warty, ochrona przeciwpowodziowa;
  • Piotrowo (Politechnika): problemy zagospodarowania krajobrazu rzecznego (regulacja rzek, renaturalizacja krajobrazu rzecznego).

Informację wprowadził/a: Jacek Zwoliński

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.