Sprawozdanie z I Zjazdu Historyków Wychowania
Wiadomość, opublikowana 25-10-2019

Z okazji 500-lecia utworzenia Akademii Lubrańskiego, 100-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 20 lat mijających od podjęcia działań inicjujących powołanie Towarzystwa Historii Edukacji, w dniach 13-15 października 2019 roku odbył się w Poznaniu I Zjazd Historyków Wychowania pod hasłem „Polskie tradycje akademickie”. Został on zorganizowany przez Towarzystwo Historii Edukacji oraz Wydział Studiów Edukacyjnych UAM. Patronat nad tym wydarzeniem objęli: JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Lesicki, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, patronat honorowy prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

W niedzielę 13 października 2019 roku, w historycznej Sali im. Lubrańskiego Collegium Minus UAM, prof. zw. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk, prezeska Towarzystwa Historii Edukacji, powitała uczestników Zjazdu – przedstawicieli najważniejszych krajowych ośrodków naukowych i gości zagranicznych prowadzących badania w zakresie historii wychowania. Otwarcia Zjazdu dokonali Prorektor UAM prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik oraz Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska. W swoich wystąpieniach podkreślili znaczenie historii wychowania jako dyscypliny naukowej i przedmiotu nauczania. Referaty wprowadzające w problematykę Zjazdu wygłosili: prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik pt. „Rekonstrukcje tożsamości uniwersytetu w kulturze niepewności” oraz prof. zw. dr hab. Andrzej Meissner pt. „U źródeł historii wychowania”. Następnie dr Mirosław Piwowarczyk przedstawił tragiczny stan pomnika Stanisława Sobińskiego, kuratora okręgu szkolnego lwowskiego, zamordowanego w 1926 roku we Lwowie i pochowanego na Cmentarzu Łyczakowskim. Po wysłuchaniu koncertu muzycznego odbyło się posiedzenie zarządu Towarzystwa Historii Edukacji w poszerzonym składzie, podczas którego podjęto decyzję o rozpoczęciu działań w celu zabezpieczenia, a następnie odnowienia pomnika Stanisława Sobińskiego, a także zaproponowano czas i miejsce II Zjazdu Historyków Wychowania – Kraków 2023.

Drugiego dnia Zjazdu obrady toczyły się wokół trzech zasadniczych zagadnień: koncepcji i modelu uniwersytetu, roli profesora uniwersyteckiego oraz historii wychowania jako przedmiotu kształcenia i dyscypliny naukowej. Największym zainteresowaniem badaczy cieszył się panel pierwszy, podczas którego obradowano m.in. wokół zagadnień roli i organizacji nowożytnych uniwersytetów oraz problemów funkcjonowania oświaty wyższej w czasach najnowszych. 

Równolegle toczyły się obrady panelu na temat: „Profesor uniwersytetu - uczony czy urzędnik”, które dotykały zagadnień kształtowania się profesji nauczycielskiej i akademickich karier kobiet, a także były okazją do zaprezentowania wybranych sylwetek zasłużonych uczonych. Dużym zainteresowaniem cieszył się panel poświęcony historii wychowania, rozpatrywanej jako dyscyplina naukowa i przedmiot nauczania, z uwzględnieniem zarówno tradycji, jak i współczesnych tendencji. Obok przedstawienia jej kondycji w wybranych ośrodkach akademickich, omówione zostały m.in. rodzaje materiałów źródłowych do badań nad dziejami szkolnictwa wyższego.

Podkreślenia wymaga fakt, iż podczas omawianego zjazdu referenci nie tylko prezentowali efekty swoich badań naukowych, ale uczestniczyli także w intensywnych dyskusjach, które były okazją do wymiany doświadczeń. Ważnym aspektem drugiego dnia Zjazdu była wystawa poświęcona Profesor Mirosławie Chamcównie z okazji setnej rocznicy urodzin Uczonej.

Podczas wtorkowych panelowych obrad podjęto dyskusję nad dwoma zagadnieniami. Pierwsze, dotyczyło kształcenia i karier kobiet na uniwersytetach (m.in. w Poznaniu, Lublinie, Łodzi), zarówno z perspektywy kobiet – studentek, jak i kobiet – naukowczyń. Drugie obejmowało kwestie zagranicznych studiów Polaków (m.in. wyjazdy edukacyjne pijarów i jezuitów) oraz studiowania cudzoziemców w Polsce.

Obrady podsumował Prof. zw. dr hab. Krzysztof Jakubiak. Podkreślił znaczenie I Zjazdu Historyków Wychowania oraz wskazał pewne możliwości/propozycje dotyczące organizacji II Zjazdu Historyków Wychowania, m.in. zebrania i zaprezentowania dorobku naukowego, publikacji oraz projektów badawczych realizowanych w poszczególnych ośrodkach akademickich. Poczynił również uwagi dotyczące sytuacji w nauczaniu historii wychowania oraz w badaniach naukowych w tym zakresie.

Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Michał Nowicki

Informację wprowadził/a: Michał Nowicki

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.