V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu osobistym, edukacji i pracy”
Wiadomość, opublikowana 05-11-2019

Zakład Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu osobistym, edukacji i pracy”, która odbędzie się 25 marca 2020 roku pod patronatem Dziekan WSE prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej.

Konferencja  w 2020 roku  skupiać się będzie na problematyce:
  • teoretycznego opisu działań pomocowych z uwzględnieniem diagnozy jakości świadczonych w tym zakresie usług, w kontekście tworzenia warunków makrospołecznych dla ich zaistnienia, ich planowania, organizowania i realizowania; (diagnozowanie obszarów wsparcia społecznego w zakresie życia osobistego, edukacji i pracy jednostek i grup społecznych,   potencjalne  szanse – ograniczenia - dylematy wykorzystywania poszczególnych rodzajów wsparcia w różnych sytuacjach społecznych, wobec różnych grup potencjalnych adresatów);
  • efektywności świadczonych działań pomocowych w tym analizie efektywnych form i metod pracy pomocowej adekwatnej do potrzeb wspieranego w kontekście jego rozwoju osobistego, edukacji i pracy zawodowej, efektywnych sposobów pozyskiwania/ budowania modeli współpracy przedstawicieli różnych podmiotów instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych zajmujących się działalnością pomocową, ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, realizowanej przy zastosowaniu różnych metod, optymalizacji różnego rodzaju przepisów i uregulowań wspomagających działalność pomocową;
  • a także na wymiarze dobrych praktyk w obszarze pomagania i poradnictwa, z uwzględnieniem edukacji na rzecz wzmacniania zasobów ważnych z punktu widzenia zapobiegania sytuacjom trudnym, krytycznym, kryzysowym w zakresie życia osobistego, edukacji i pracy, adresowanej do jednostek i grup społecznych, egzemplifikacji wybranych form świadczenia i organizowania pomocy, z uwzględnieniem oddolnych, pionierskich inicjatyw w tym zakresie.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 89. W zależności od liczby zgłoszeń przewidujemy możliwość debaty bądź w sesji plenarnej bądź w sekcjach tematycznych. Przewidujemy  wystąpienia ok. 15 minutowe (w zależności od ostatecznego kształtu organizacyjnego konferencji).

Prosimy o przesłanie zgłoszeń zawierających dane personalne, tytuł wystąpienia i jego krótkie streszczenie (1/2 strony) w terminie do 15 grudnia 2019 r. na adres mailowy joanna.nawoj-poloczanska@amu.edu.pl lub d.dolata@amu.edu.pl (formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku).


Koszt udziału w konferencji wynosi 250 zł. Opłatę prosimy uiścić do dnia 31 stycznia 2020 r. na konto bankowe UAM: SANTANDER 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu podając cel subkonta /KN000656/ dopisując imię i nazwisko prelegenta/ prelegentki. Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać po uzyskaniu informacji zwrotnej o akceptacji zgłoszenia.  Istnieje możliwość opublikowania wybranych tekstów po uzyskaniu pozytywnej  recenzji w czasopismach naukowych Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM lub monografii zbiorowej.


Uczestnicy samodzielnie rezerwują miejsce i regulują koszty noclegów oraz przejazdów.

Ramowy program konferencji wraz z niezbędnymi informacjami organizacyjnymi oraz wymogami redakcyjnymi dotyczącymi przygotowania tekstów – w komunikacie nr 2, który ukaże się w połowie lutego 2020 r.

Z wyrazami szacunku – Komitet organizacyjny konferencji

We wszystkich sprawach organizacyjnych kontakt z sekretarzem konferencji:
dr Joanna Nawój-Połoczańska (sekretarz) – email: joanna.nawoj-poloczanska@amu.edu.pl, nr tel. 601 404 605
dr Dorota Dolata (sekretarz) – email: d.dolata@amu.edu.pl, nr tel. 884 365 697

Szczegóły oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załącznikach.


Informację wprowadził/a: Monika Sielicka

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.