Wykład otwarty
Wydarzenie, rozpoczyna się 13-12-2019

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością zapraszamy na kolejny wykład z cyklu  "Frontiers in Chemistry", organizowany wspólnie przez Oddział Poznański PTChem i Wydział Chemii UAM. Tym razem naszym gościem będzie prof. dr hab. Anna Trzeciak (Uniwersytet Wrocławski). Tytuł wykładu: "Immobilizowane katalizatory palladowe w syntezie organicznej". Czas i miejsce: 13 grudnia 2019, 9:30, Aula Wydziału Chemii UAM (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8)

Streszczenie:

Immobilizacja katalizatorów palladowych na nośnikach stałych umożliwia ich wielokrotne użycie w kolejnych reakcjach katalitycznych  co pozwala obniżyć koszt procesu i otrzymać produkty organiczne bez domieszek metalu. Jest to ważne ponieważ produkty reakcji katalitycznych, na przykład reakcji sprzęgania C-C, mają zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym.

Jako nośniki katalizatorów palladowych stosowano zarówno materiały nieorganiczne jak i organiczne,  np. polimery, porowate tlenki, siloksany, węgiel aktywny. Dodatkowo, nośniki były funkcjonalizowane grupami imidazolowymi lub pirydyniowymi, które ułatwiają tworzenie wiązań kowalencyjnych typu Pd-N zwiększając trwałość katalizatora. Modyfikacja struktury nośnika cieczą jonową zmienia właściwości powierzchniowe nośnika i modyfikuje jego zdolność do wiązania aktywnych form palladu. Coraz więcej zastosowań jako nośniki znajdują metaliczno -organiczne sieci  typu MOF oraz produkty ich termolizy. W zależności od zastosowanych warunków, karbonizacja materiałów typu MOF prowadzi do kompozytów złożonych z węgla i  nanostrukturalnego tlenku lub węgla domieszkowanego innymi pierwiastkami i tlenku metalu. Termoliza materiału MOF zawierającego pallad pozwala otrzymać katalizator nośnikowany zawierający nanocząstki palladu lub tlenek palladu, o różnej aktywności katalitycznej.

Przedstawione w wykładzie przykłady ilustrują wpływ struktury nośnika na aktywność katalizatorów palladowych. W większości przypadków nośnik nie jest tylko matrycą dla fazy palladowej ale aktywnym składnikiem katalizatora. Nie ulega wątpliwości, że aktywność i selektywność katalizatorów palladowych można zmieniać w szerokim zakresie poprzez odpowiedni dobór nośnika.

Informację wprowadził/a: Jerzy Stanek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.