Przypomnienie w sprawie składania wniosków i kwot przeznaczonych na dofinansowanie wypoczynku świąteczno-zimowego na rok 2019 - II termin wypłaty
Wiadomość, opublikowana 28-11-2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam pracownikom (zatrudnionym na dzień 2 listopada 2019 r.), którzy jeszcze nie przesłali w formie elektronicznej wniosku o przyznanie w roku 2019 z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM dofinansowania kosztów indywidualnego wypoczynku świąteczno-zimowego swojego oraz dzieci, o możliwości złożenia tego wniosku najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.

Formularz wniosku jest dostępny w aplikacji AMURap:https://amurap.amu.edu.pl

Wypłata świadczenia nastąpi 19 grudnia 2019 roku.

Po 30 listopada 2019 roku nie będzie możliwości składania wniosków o przyznanie dofinansowania kosztów indywidualnego wypoczynku świąteczno-zimowego.

Nie złożenie stosownego wniosku w ww. terminie oznacza rezygnację ze świadczenia na dofinansowanie kosztów indywidualnego wypoczynku świąteczno-zimowego w roku 2019.

W celu poprawnego złożenia wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią  komunikatu Rektora UAM i Międzyzwiązkowego Zespołu ds. przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego z dnia 21 października 2019 roku w sprawie składania wniosków i kwot przeznaczonych na uzupełnienie kosztów wypoczynku świąteczno-zimowego w roku 2019, który został wysłany listem ogólnouczelnianym. Znajduje się on na stronie internetowej:

https://pracownicy.amu.edu.pl/content-p/393734-komunikat-w-sprawie-skladania-wnioskow-i-kwot-przeznaczonych-na-dofinansowanie-wypoczynku-swiateczno-zimowego-w-roku-2019

Komunikat nie dotyczy pracowników zatrudnionych od 3 listopada 2019 r.

W przypadku pytań i problemów z wypełnieniem wniosku proszę o kontakt z Sekcją Socjalną tel. 61829 4439,  4331,  4333.

Z poważaniem
Hanna Cabała
Kierownik Sekcji Socjalnej

Centrum Spraw Pracowniczych UAM

Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.