Komunikat kwestora
Wiadomość, opublikowana 29-11-2019

SzanowniPaństwo,

z uwagi na konieczność sporządzenia deklaracji podatkowych, rozliczeniafinansowego roku 2019 i terminów sporządzania e-sprawozdań proszę oprzestrzeganie następującego harmonogramu:

 1. 06.12.2019 zakończenie udzielania zaliczek na delegacje krajowe i zakupy bieżące,
 2. 18.12.2019 – ostateczny termin dostarczenia dokumentów obejmujących wszystkie źródła finansowania, w tym działalność statutową, badawczą ( granty, projekty), dydaktyczną oraz pozostałą, w tym:
  • faktur VAT krajowych związanych z zakupem towarów i usług,
  • faktur dewizowych,
  • rachunków,
  • not księgowych,
  • delegacji służbowych,
  • umów/rachunków do umów cywilno-prawnych,
  • innych dokumentów potwierdzających wydatki 2019.
   UWAGA! Nie dotyczy faktur za usługi wymienione w pkt.5
 3. 20.12.2019 – termin rozliczenia kwitariuszy przychodowych, kas fiskalnych oraz zaliczek stałych,
 4. 23.12.2019 – 06.01.2020 czasowe zamknięcie magazynów,
 5. 10.01.2019 ostateczny termin rozliczenia zaliczek na delegacje zagraniczne oraz dostarczenia dokumentów za usługi, których termin wykonania przypada na dzień 31.12.2019 w tym media,  usługi sprzątania, serwisy.

Informuję, że po wyżej określonych terminach dokumenty nie będą mogły zostać przyjęte do realizacji.

W dniach od 02–03.01.2020 roku wszystkie działy Kwestury będą nieczynne z uwagi na migrację danych związanych z nową strukturą organizacyjną, otwarcie nowych planów finansowych.

z poważaniem
Agnieszka Palacz
kwestor

Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.