Instrukcja zgłaszania oferty dla zajęć w językach obcych
Wiadomość, opublikowana 16-12-2019

Cały obieg dokumentów będzie odbywał się elektronicznie, począwszy od wprowadzenia nowego sylabusa bądź jego edycji (jeśli istnieje już w systemie) aż do zgłoszenia zajęć do akceptacji Władz Wydziału.

Dostęp do platformy posiadają wszyscy wykładowcy, którzy zgłosili/zgłaszali przedmioty w ramach AMU-PIE 2018/2019 oraz Koordynatorzy Programu Erasmus+

https://erasmus.amu.edu.pl/erasmus/obsluga-kontakt/koordynatorzy-wydzialowi

Na stronie http://syllabus.e-msi.pl/ należy zalogować się według poniższego wzoru:

Nazwa użytkownika: Imię.Nazwisko (np. Anna.Malinowska)

Hasło: nadane przez zespół AMU-PIE (do zmiany przy pierwszym logowaniu)
- jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy, służę pomocą

(karolina.choczaj@amu.edu.pl).

398296 

Po zalogowaniu należy wejść w skrzynkę odbiorczą bądź kliknąć znak (+), gdzie znajduje się krok aktualizacji/zgłaszania zajęć na stronie > panel sterowania w którym umieszczony został Państwa sylabus/sylabusy.

Mogą tam Państwo usuwać zajęcia oraz aktualizować je wiele razy.

Z uwagi na fakt, iż sylabusy zgłoszone do oferty w roku akademickim 2019/2020 zostały już wprowadzone do systemu, po wpisaniu pierwszych liter nazwy/tytułu zajęć (Module title)  powinien on pojawić się automatycznie w skrzynce wykładowcy. Po kliknięciu na rubrykę poniżej nazwy, ukaże się wypełniony sylabus gotowy do edycji bądź zgłoszenia do oferty.

UWAGA:

Kody USOS (Module code) dla danego przedmiotu oraz punkty ECTS nadawane są w ramach Wydziału.

398297

Po zatwierdzeniu wszystkich zmian wystarczy kliknąć przycisk „wyślij" i pojawi się on w skrzynce Władz Dziekańskich gotowy do akceptacji.

398298 

Osoba która dotąd nie współpracowała z AMU-PIE i nie ma dostępu do platformy powinna zgłosić się do p. Karoliny Choczaj (karolina.choczaj@amu.edu.pl) w celu uzyskania loginu i dostępu do systemu. Po ich otrzymaniu będzie można zgłosić zajęcia do oferty.

Karolina Choczaj

Informację wprowadził/a: Monika Sielicka

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.