Zajęcia sportowe dla pracowników z możliwością dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wiadomość, opublikowana 07-01-2020

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM w Poznaniu  organizuje zajęcia sportowe dla pracowników z możliwością dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Zajęcia rozpoczynają  się od 7 stycznia  i trwają do 31 marca  2020 roku.

Dofinansowanie obejmuje zajęcia sportowe, które odbywają się w następujących dniach i godzinach:

 1. Zajęcia z  instruktorem:
  • Nauka i doskonalenie pływania – czwartek: 16.00-17.00,
   Poznań, ul. Strażewicza 21, Pływalnia Uniwersytecka – mgr Katarzyna Magdziak
  • Doskonalenie pływania - wtorek: 19.00-20.00
   Poznań, ul. Strażewicza 21, Pływalnia Uniwersytecka – mgr Mirosław Kowalski
  • Doskonalenie pływania – piątek: 20.00-21.00
   Poznań, ul. Strażewicza 21, Pływalnia Uniwersytecka – lic. Paulina Śliwa
  • Pływanie lecznicze – czwartek 16.00-17.00
   Poznań, ul. Strażewicza 21, Pływalnia Uniwersytecka – mgr Dariusz Perkowski
  • Joga – środa: 15.30-16.30 oraz środa 16.30-17.30;
   Poznań, ul. Strażewicza 21, - mgr Joanna Kusa
  • Zdrowy Kręgosłup - środa:  20.00-21.00
   Poznań ul. Szamarzewskiego 89, bud. ”D”, mgr Barbara Machyna
  • Zdrowy kręgosłup - czwartek: godz. 17.00-18.00; oraz  18.00-19.00
   Poznań, ul. Zagajnikowa 9, sala do aerobiku – mgr Joanna Kusa
  • Gimnastyka usprawniająca – wtorek: 17.00-18.00
   Poznań, ul. Zagajnikowa 9, Sala do aerobiku – mgr Joanna Kusa
  • Gimnastyka usprawniająca- poniedziałek  20.00-21.00
   Poznań ul. Szamarzewskiego 89, bud. ”D”, mgr Barbara Machyna
  • Trening funkcjonalny – poniedziałek: 17.00-18.00
   Poznań, ul. Zagajnikowa 9, Sala do aerobiku, mgr Karolina Perz
 2. Zajęcia bez instruktora organizowane indywidualnie /zgłoszenia całych drużyn minimum 10 osób/
  • Zajęcia piłka siatkowa, Poznań, ul. Zagajnikowa 9, wtorek 20.00-21.30
  • Zajęcia piłka siatkowa, Poznań, ul. Zagajnikowa 9, czwartek 18.30-20.00
  • Zajęcia piłka siatkowa, Poznań, ul. Umultowska 85, środa 20.00-21.30
  • Zajęcia piłka siatkowa, Poznań, ul. Umultowska 85, piątek 20.00-21.30
  • Zajęcia piłka siatkowa, Poznań, ul. Młyńska 15, piątek 18.30-20.00

Odpłatność za zajęcia z piłki siatkowej wynikają z zawartej umowy najmu i ilości uczestników w grupie.

Zgłoszenia i zapisy:

Informacje, zapisy oraz potwierdzenie zgłoszenia  i przyjęcie do grupy następuje drogą e-mailową na adres: swfis@amu.edu.pl.  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kryteria utworzenia grupy:

 • zebranie się minimum  6  osób na zajęcia z nauki i doskonalenia pływania, pływania leczniczego,
 • zebranie się minimum  10 osób na zajęcia z doskonalenia pływania,
 • zebranie się minimum  13 osób na zajęcia z jogi,
 • zebranie się minimum 15 osób na zajęcia ze zdrowego kręgosłupa, gimnastyki usprawniającej,
 • zebranie się minimum 8 osób na zajęcia z  treningu funkcjonalnego,

Koszt zajęć i wysokość dofinansowania:

Rodzaj zajęć  sportowych

Całkowity koszt zajęć dla 1 pracownika

I przedział

dochodu na członka rodziny w roku 2019 do kwoty 3.375 zł brutto

II przedział

dochodu na członka rodziny w roku 2019 powyżej 3.375 zł

do 5062,50 zł brutto

Odpłatność pracownika

Dofinansowanie z ZFŚS

Odpłatność pracownika

Dofinansowanie z ZFŚS

20%

80%

30%

70%

Nauka pływania /12 zajęć/

310 zł

62 zł

248 zł

93 zł

217 zł

Doskonalenie pływania /12 zajęć/

260 zł

52zł

208 zł

78 zł

182 zł

Pływanie lecznicze

12 zajęć

310 zł

   62 zł

248 zł

93 zł

217 zł

Zdrowy kręgosłup

/12 zajęć/

100 zł

20 zł

80 zł

30 zł

70 zł

Joga /12 zajęć/

110 zł

22 zł

88 zł

33 zł

77zł

Trening funkcjonalny /12 zajęć/

190 zł

38 zł

152 zł

57 zł

133 zł

Gimnastyka usprawniająca /12 zajęć/

100 zł

20 zł

80 zł

30 zł

70 zł

Rodzaj zajęć  sportowych

Całkowity koszt zajęć dla 1 pracownika

III przedział

dochodu na członka rodziny w roku 2019  powyżej 5062,50 zł

do 6.750 zł brutto

IV przedział

dochodu na człon  o dochodach w roku 2019  powyżej  kwoty 6.750zł brutto

Odpłatność pracownika

Dofinansowanie z ZFŚS

Odpłatność pracownika

Dofinansowanie z ZFŚS

40%

60%

50%

50%

Nauka pływania /12 zajęć/

310 zł

124 zł

186 zł

155 zł

155 zł

Doskonalenie pływania /12 zajęć/

260 zł

104 zł

156zł

130 zł

130 zł

Pływanie lecznicze

12 zajęć

310 zł

124 zł

186 zł

155 zł

155 zł

Zdrowy kręgosłup

/12 zajęć/

100 zł

40 zł

60 zł

50 zł

50 zł

Joga /12 zajęć/

110 zł

44 zł

66 zł

55 zł

55 zł

Trening funkcjonalny

/12 zajęć/

190 zł

76 zł

114 zł

95 zł

95 zł

Gimnastyka usprawniająca

/12 zajęć/

100 zł

40 zł

60 zł

50 zł

50 zł

Dofinansowanie z ZFŚS podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Forma odpłatności Dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do zajęcia sportowego osobie uprawnionej realizowane będzie po złożeniu wniosku u prowadzącego zajęcia. Studium  WFiS przesyła wnioski do  Sekcji  Socjalnej UAM w Poznaniu.Różnica odpłatności będzie potrącana z wynagrodzenia z dołu, nie później niż do 10-tego dnia miesiąca kalendarzowego po zakończonych zajęciach.

W przypadku niemożliwości potrącenia różnicy odpłatności z wynagrodzenia uprawniona osoba zobowiązana jest uiścić opłatę na konto ZFŚS UAM:  BZ WBK nr 84 1090 1362 0000 0000 3602 3597 tytułem „zajęcia sportowe I kw. 2020 r.”  

Treść Porozumienia w sprawie dofinansowania rocznych kosztów działalności sportowej organizowanej dla pracowników UAM w obiektach sportowych UAM przez Studium  Wychowania Fizycznego i Sportu oraz organizowanej indywidualnie w roku 2020 zawarte w dniu 16 grudnia 2019  oraz wniosek o przyznanie dofinansowania dostępne są na stronie:https://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/kadry-bhp-sprawy-socjalne-zwiazki-zawodowe/dzial-socjalny                                                                                                             

Dyrektor

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Prof. UAM dr hab. Roman Przymusinski

Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.