Nabór wniosków w Programie Polskie Powroty oraz Programie im. Ulama
Wiadomość, opublikowana 11-02-2020

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w kolejnych edycjach programów skierowanych do naukowców: Programie Polskie Powroty oraz Programie im. Ulama.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aplikowania, a także zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tej informacji na  stronach internetowych, w mediach społecznościowych, newsletterze oraz  wśród osób, które same mogą aplikować bądź zainteresować innych naukowców ofertą NAWA.

PROGRAM POLSKIE POWROTY -  program umożliwia wyróżniającym się polskim
naukowcom powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowo-badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego), możliwe jest także uzyskanie grantu startowego na prowadzenie badań podstawowych, finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki.

Termin składania wniosków mija 31 MARCA 2020.
 
 Więcej informacji znajduje się pod linkiem
 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/polskie-powroty-zapraszamy-do-skladania-wnioskow
 
POLISH RETURNS PROGRAMME 2020, 7 JANUARY 2020 – 31 MARCH 2020 - The
Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) opens the call for proposals under the Polish Returns Programme. The aim of the Polish Returns Programme is to allow prominent Polish scientists to return to their country and take up employment in Polish higher education institutions, scientific units or research institutes. The Programme will create optimal conditions for returning scientists to conduct world-class scientific research or developmental work in Poland. The  funds obtained under the Polish Returns Programme are to ensure salaries for Returning Scientists and allow them to create a project group (research team).

 The following shall be financed under the Programme:

 * remuneration for the Returning Scientist together with employer
    costs;
 * remuneration for members of the Project Group together with employer
    costs;
 * resettlement expenses and costs of adapting the workplace;
 * research component financed by the National Science Centre in Poland.
 
  Learn more about the conditions for application, timing, etc.
  https://nawa.gov.pl/en/scientists/polish-returns

PROGRAM IM. STANISŁAWA ULAMA - program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy  polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności
naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.
W ramach programu możliwe jest zaproszenie do polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie.
Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu  aplikacji o prestiżowe granty.
Termin składania wniosków mija 15 KWIETNIA 2020.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

THE ULAM PROGRAMME 2020, 15 JANUARY 2020 – 15 APRIL 2020 - The Polish
National Agency for Academic Exchange (NAWA) is pleased to announce the second edition of the programme for post-doctoral incoming researchers: The Ulam Programme. The objective of The Ulam Programme is to help foreign researchers to develop their careers by  intensifying international mobility and to allow them to establish scientific cooperation with excellent host institutions in Poland. A proposal may be submitted only by a person who holds a doctoral  degree. Activities to be carried out during the scholarship may include:

 * conducting research and/or development work;
 * post-doctoral training;
 * obtaining materials for scientific work or publication;
 * conducting didactic classes at the host centre.
 
 Visits within the Ulam Programme can last from 6 TO 24 MONTHS. The
 Programme provides financing for a scholarship covering both the
 Beneficiary's allowance costs in relation to their stay at a host
 institution, in an amount of approx. 2400 EUR a month and a mobility
 allowance.

Learn more about the conditions for application, timing, etc.
https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme
Osobą do kontaktu w sprawach Programu Polskie Powroty jest Pani dr
Joanna Rutkowska, e-mail: joanna.rutkowska@nawa.gov.pl; + 48 22 390-35-83
 
 Osobą do kontaktu w sprawach Programu im. Ulama jest Pani dr Magdalena
 Kowalczyk, e-mail: magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl; + 48 22 390-35-72

Osobą do kontaktu w sprawach komunikacji i promocji jest Pani Renata
Czeladko; e-mail: renata.czeladko@nawa.gov.pl; + 48 22 390 35 85

Szczegółowe informacje znajdują się Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej oraz w następujących linkach:

[1] http://www.amu.edu.pl/
[2] https://nawa.gov.pl/
[3] https://www.facebook.com/NarodowaAgencjaWymianyAkademickiej/
[4] https://www.linkedin.com/company/nawa-polish-national
[5] https://twitter.com/NAWA_Poland

Informację wprowadził/a: Joanna Janas