ETIUDA
Wiadomość, opublikowana 14-02-2020

Konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. Stypendium doktorskie obejmuje środki na stypendium naukowe oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy.


Termin rozpoczęcia finansowania stypendium przypada na dzień 1 października roku, w którym konkurs został rozstrzygnięty.

  1. Okres otrzymywania stypendium 6 - 12 miesięcy
  2. Okres trwania stażu zagranicznego 3 - 6 miesięcy
  3. Obrona pracy doktorskiej w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania
  4. Stypendium doktorskie: 5 000 zł miesięcznie
  5. Środki na pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym: 12 000 zł miesięcznie skorygowane o wskaźnik dla danego kraju
  6. Środki na koszty podróży w zryczałtowanej kwocie od 1 000 do 10 000 zł
Dokumentacja konkursowa oraz szczegółowe informacji o konkursie znajdują się na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8

Termin składania wniosków w NCN – 16 marca 2020 o godz. 16:00.

Wnioski wraz z podpisem Dziekana, należy złożyć w Centrum Wsparcia Projektów maksymalnie tydzień przed upływem terminu w NCN. Przed złożeniem dokumentów, wniosek należy wcześniej skonsultować z pracownikami Centrum.
Osoba do kontaktu z CWP: Arleta Borowiak, tel. +4861 824-016, e-mail: arletab@amu.edu.pl,

Informację wprowadził/a: Marek Fertig

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.