Konferencja "Queer i gender w tekstach kultury dla dzieci"
Wydarzenie, trwa od 23-04-2020 do 24-04-2020

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Queer i gender w nowych tekstach kultury dla dzieci i młodzieży”, która odbędzie się 23–24 kwietnia 2020 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja organizowana jest przez Zespół ds. Badań nad Literaturą i Kulturą Dziecięcą UAM oraz Koło Sztuki dla Dzieci „Na Wysokiej Górze” UAM.

Mimo że gender i queer studies mają silną pozycję w humanistyce zachodniej, w Polsce wciąż, ze względu na uwarunkowania polityczno-społeczne, wywołują kontrowersje. Wykraczanie poza główny nurt segregacji płciowej dzieci na dziewczynki-księżniczki i chłopców-zdobywców nie jest niczym nowym w literaturze i sztuce dla młodych. Zapraszamy do wspólnego zebrania przykładów i podjęcia dyskusji na temat przełamywania płciowych stereotypów, jak i nienormatywnych tożsamości, skupienia się na przekroczeniach, przeniesieniach, innościach, działających emancypacyjnie. Interesują nas nie tylko tradycyjne media - literatura, teatr, lecz również najnowsze (memy, gry komputerowe, fanfiki, fanarty itd.)

Celem konferencji jest ukazanie subwersywności nowych dzieł i tekstów kultury skierowanych do dzieci i młodzieży oraz podjęcie dyskusji z panującymi powszechnie heteropatrialchalnymi wzorcami. Nowość rozumiemy szeroko – interesuje nas obszar dzieł wykreowanych po roku 1989.

Lista proponowanych obszarów tematycznych:

 • krytyka feministyczna książek dla dzieci i młodzieży;
 • literatura dla dzieci i młodzieży a studia nad męskością;
 • dzielne dziewczynki, wrażliwi chłopcy: niestereotypowe literackie role płciowe;
 • nowa powieść dla dziewcząt – funkcje, ambicje, wartości;
 • autobiografizm i metanarracja genderowa w książkach dla dzieci;
 • wątki i narracje LGBT+ w popkulturowych fabułach dla dzieci oraz w powieściach typu YA;
 • queerowanie literatury dla młodych – czy istnieje? w jakim celu?
 • niestereotypowe przemiany erotyki w książkach dla młodzieży;
 • intymność, prywatność, dorosłość w sztuce dla niedorosłych;
 • zmiany i przesunięcia genderowe w obrębie literatury dla dzieci i młodzieży;
 • kino, seriale i animacje dla YA – kontrowersje, dyskusje, przekroczenia, formy, tematy, dyskusje;
 • dyskusyjne wybory tłumaczy w przekładach literatury dziecięcej;
 • najnowszy teatr dla młodzieży jako przestrzeń naruszania tabu i kreowania nowej widowni;
 • młodzi dla młodych: fanfiki, fanarty;
 • przestrzenie Internetu: nowe formy młodzieżowej wypowiedzi (memy, pasty, videoblogi, tiktoki, snapy itd.);
 • gry komputerowe jako przestrzeń emancypacyjna dla inności.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i pokrywa koszt dwóch obiadów, przerw kawowych oraz wydania recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w wersji elektronicznej.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 15.03.2020 roku za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep0UDsc6A7qGbrnyZ47o3tOwc_RbM91T-cvvq0853FwYYmCw/viewform?usp=sf_link

Organizują:

mgr Agnieszka Kocznur
Zespół ds. Badań nad Literaturą i Kulturą Dziecięcą UAM
Koło Sztuki dla Dzieci „Na Wysokiej Górze”
konferencja.queer.i.gender@gmail.com

Opieka naukowa:

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
dr Magdalena Bednarek

Informację wprowadził/a: Monika Sidorowska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.