"Rewolucje w edukacji – Edukacja w czasach rewolucji" - X Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu “Edukacja wczoraj, dziś i jutro”
Wydarzenie, rozpoczyna się 04-06-2020

Zakład Historii Wychowania UAM oraz Studenckie Koło Naukowe Historii Kultury i Edukacji zapraszają na X Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Edukacja wczoraj, dziś i jutro”, pt. "Rewolucje w edukacji – Edukacja w czasach rewolucji", którą patronatem objęła Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, a która odbędzie się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM 4 czerwca 2020 r.

Dzisiejszy kształt edukacji jest wynikiem z jednej strony długotrwałych procesów ewolucyjnych, z drugiej zaś zmian o charakterze rewolucyjnym, których historia była świadkiem niejeden raz.

Pojawienie się instytucji inicjacji, powstanie pisma i pierwszych szkół, stworzenie szkół filozoficznych na wzór pitagorejskiej czy platońskiej to tylko nieliczne przykłady znaczących przełomów edukacyjnych w odleglejszej historii. Takie rewolucje dzieją się także na naszych oczach – przykładem rewolucja informatyczna i wprowadzenie do nauki nowych technologii czy chociażby odbijająca się głośnych echem w świecie nauki tzw. „Reforma 2.0”.

Duży wpływ na edukację miały też liczne okresy wojen, których jesteśmy świadkami i obecnie. Czy sytuacje ciągłego zagrożenia pozwalają na organizowanie kształcenia i jaka jest jego wartość? Czy edukacja czasu rewolucji wpływała w istotny sposób na tę z czasu pokoju?

Zapraszamy Państwa do wspólnego zastanowienia się nad tymi oraz pokrewnymi problemami, które, podobnie jak i w ubiegłych latach z pewnością staną się przyczynkiem do ożywionej dyskusji podczas konferencji z cyklu „Edukacja wczoraj, dziś i jutro”.

-------------------------------

Wszystkich Zainteresowanych (studentów, doktorantów, pracowników naukowych, praktyków edukacyjnych) prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeń (podpisanych i zeskanowanych; do pobrania w załączniku) do 31 marca 2020 roku na adres: eduwdj@amu.edu.pl. Po przyjęciu zgłoszenia przez Komitet Naukowy przekażemy Uczestnikom szczegółowe informacje drogą mailową. Przewidujemy, że Referent będzie miał do dyspozycji 15 minut.

Nie przewiduje się opłaty konferencyjnej. Organizatorzy zapewniają napoje i drobny poczęstunek. Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:

Aleksandra Szęfel: alesze5@st.amu.edu.pl

W sprawach naukowych prosimy o kontakt:

prof. dr hab. Krzysztof Ratajczak: tangram@amu.edu.pl, tel. 618 292 378

Komitet Naukowy:

prof. zw. dr hab. Wiesław Jamrożek

prof. zw. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk

prof. dr hab. Marek Budajczak

prof. dr hab. Krzysztof Ratajczak

dr Michał Nowicki


Informację wprowadził/a: Michał Nowicki

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.