Rozstrzygnięta II edycja konkursu fotograficznego "UAM moją Uczelnią" pod hasłem "Życie akademickie"
Wiadomość, opublikowana 28-11-2013
II edycja konkursu fotograficznego „UAM moją Uczelnią” przebiegała w tym roku pod hasłem „Życie akademickie” i zorganizowana została przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z okazji Jubileuszowej Dekady (2009-2019) 100-lecia naszej Uczelni. Do wzięcia udziału w konkursie „UAM moją Uczelnią” zaproszeni zostali studenci wszystkich Wydziałów UAM studiujący w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestnicy studiów doktoranckich, a także studenci zamiejscowych ośrodków dydaktycznych UAM.
Sponsorzy projektu: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Biuro Kształtowania Relacji Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Galeria zdjęć z wernisażu

Z przyjemnością informujemy, że napłynęło sporo różnorodnych prac fotograficznych wykonanych w technice cyfrowej fotografii czarno-białej i kolorowej. Nagrodą dla studentów - autorów dwunastu fotografii najciekawiej pokazujących życie akademickie naszej Uczelni jest m.in. opublikowanie tych fotografii w albumowym „Kalendarzu Uniwersyteckim” na rok 2012 oraz wyeksponowanie ich na wystawie pokonkursowej. Ponadto, spośród dwunastu najlepszych prac, Jury wyłoniło również „Fotografię Roku”, której autor otrzymuje nagrodę główną. Wręczenie upominków nastąpi podczas wernisażu wystawy w przestrzeniach przed Aulą Lubrańskiego w Collegium Minus, w trakcie którego nastąpi też prezentacja kalendarza. Wystawa pokonkursowa zagości najpierw w budynku Collegium Minus, a następnie eksponowana będzie w kolejnych wybranych budynkach dydaktycznych UAM. W ostatnim roku Dekady Jubileuszowej planowana jest duża, plenerowa wystawa fotografii ze wszystkich edycji „Kalendarza Uniwersyteckiego”, która pokazywana będzie na Placu Mickiewicza.

„Fotografia Roku”:
Rafał Wichniewicz, I rok filologii polskiej, studia stacjonarne II st., Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
za fotografię „Między wykładami” (Collegium Europaeum w Gnieźnie)

„Wyróżnienie”:
Jakub Gołąb, III rok fizyki, specjalność akustyka - reżyseria dźwięku, studia stacjonarne I st., Wydział Fizyki
za fotografię „Otwarte warsztaty z reżyserii dźwięku” (Collegium Physicum)

Pozostali nagrodzeni studenci w kolejności alfabetycznej:

Marta Bielawska, I rok historii sztuki, studia stacjonarne II st., Wydział Historyczny, za fotografię „Absolutoria” (Aula Uniwersytecka UAM)

Bartosz Blecha, II rok ochrony dóbr kultury, studia stacjonarne I st., Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, za fotografię „Drzwi otwarte na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu”
 
Wojciech Chojnacki, II rok informatyki, studia stacjonarne II st., Wydział Matematyki i Informatyki, za fotografię „Wieczór w akademiku” (Dom Studencki „Jagienka”)

Tomasz Kalinowski, I rok studiów doktoranckich, Wydział Biologii, za fotografię „Koło Naukowe Przyrodników podczas Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki” (Collegium Biologicum)

Alan Kardyka, IV rok teologii, specjalność katechetyczno-pastoralna, studia jednolite magisterskie, Wydział Teologiczny, za fotografię „Radość studiowania” (studenci z Wydziału Teologicznego)

Tomasz Kubiak, II rok biofizyki, specjalność fizyka medyczna, studia stacjonarne II st., Wydział Fizyki,
za fotografię „Fizyka przez dziurkę od klucza”

Agata Maj, III rok socjologii, studia stacjonarne II st., Wydział Nauk Społecznych, za fotografię „Juwenalia”

Justyna Romanowska, I rok fizyki, specjalność fizyka medyczna, studia stacjonarne II st., Wydział Fizyki,
za fotografię „Wykład Otwarty” (Aula Maximum)

Gokhan Senkon z Turcji, II rok filologii, specjalność filologia polska jako obca, student Programu Erasmus, za fotografię „W drodze na wykłady” (Collegium Maius)

Jakub Wojdylak, I rok administracji, studia stacjonarne II st., Wydział Prawa i Administracji, za fotografię „Sesja” (Dom Studencki „Babilon”)

Skład Jury Konkursu Fotograficznego „UAM moja Uczelnią”:
• dr Maciej Szymanowicz – historyk sztuki, adiunkt w Zakładzie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej UAM, kurator wystaw, członek Związku Polskich Artystów Fotografików
• Waldemar Śliwczyński – artysta fotografik, kurator wystaw, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, wydawca „Kwartalnika Fotografia”
• Andrzej Jerzy Lech – artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, New Jersey (USA)
• Jarosław Mulczyński – historyk sztuki, kurator wystaw, kustosz,Muzeum Narodowe w Poznaniu
• Małgorzata Nowak – kulturoznawca, kurator wystaw, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Autor i Koordynator Projektu: Małgorzata Nowak


Więcej o drugiej edycji konkursu


Informację wprowadził/a: Małgorzata Nowak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.