Zasady ogłaszania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich
W związku ze zmianą Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 118a obowiązujący
od 1 października 2011 roku zobowiązuje Uczelnię, aby zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony następowało po przeprowadzeniu otwartego konkursu.
Informację o konkursach ogłaszają na swych stronach:
 • Uczelnia,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Komisja Europejska w europejskim portalu dla mobilnych naukowców EURAXESS.


Procedura ogłaszania konkursu:
 1. Jednostka zamierzająca zatrudnić nauczyciela akademickiego występuje o zgodę na ogłoszenie konkursu do Prorektora ds. kadr i rozwoju Uczelni oraz przygotowuje formularze konkursowe (załącznik nr 1 – treść dla MNiSW i 2 – treść dla Komisji Europejskiej – do pobrania na stronach www.wmu.edu.pl - https://pracownicy.amu.edu.pl/tresci/dokumenty-uam/wszystkie-kategorie/do-po/formularze-i-wzory-dokumentow-dkio),
 2. Po otrzymaniu zgody na konkurs oraz zaakceptowaniu treści formularzy:
  • Właściwa Rada Wydziału przyjmuje warunki konkursu i powołuje komisję konkursową.
  • Jednostka przesyła wypełniony formularz nr 1 – treść dla MNiSW do Działu Kadr i Organizacji na adres klinke@amu.edu.pl. Dział Kadr i Organizacji zamieszcza ogłoszenie na stronach internetowych Uczelni.
  • Jednostka zamieszcza samodzielnie ogłoszenie konkursowe na stronie MNiSW http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/.
  • Jednostka zamieszcza samodzielnie formularz nr 2 na portalu EURAXESS
   (ec.europa.eu/euraxess/jobs). Aby zamieścić ofertę należy stworzyć konto instytucji w okienku „My EURAXESS), kliknąć „Add a Job vacancy” oraz wypełnić gotowe pola odpowiednimi informacjami, a następnie opublikować ofertę jednym kliknięciem.
 3. Jednostka przekazuje do Działu Kadr i Organizacji pocztą elektroniczną na adres klinke@amu.edu.pl informację o dacie zamieszczenia informacji o konkursie na stronach MNiSW oraz na stronach Euraxess.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.