Uchwała nr 59/2006 z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ostatnia aktualizacja: 2006-12-14
Uchwała nr 59/2006
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

§1

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami) Senat UAM w Poznaniu uchwala Statut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc Statut UAM z dnia 1 lipca 1991 roku.

§3

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r., z tym że:
  1. § 29 ust. 2, § 31 ust. 3 oraz § 32 ust. 3 wchodzą w życie z dniem 1 września 2009 r.;
  2. § 148 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;
  3. § 202 ust. 1 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.


R e k t o r

Prof. dr hab. Stanisław Lorenc
S T A T U T
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
z dnia 19 czerwca 2006 roku


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.