Uchwała nr 242/2010/2011 Senatu UAM z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie pensum dydaktycznego w roku akademickim 2011/2012
Uchwała nr 242/2010/2011
 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie pensum dydaktycznego w roku akademickim 2011/2012


Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 127 w zw. z § 46 ust. 2 pkt. 8 Statutu UAM uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Pensum dydaktyczne profesorów zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych, profesorów wizytujących, docentów i adiunktów ze stopniem naukowym doktora habilitowanego wynosi 180 godzin rocznie.
2. Pensum dydaktyczne pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych wynosi 210 godzin rocznie.

§ 2

1. Pensum dydaktyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku starszego wykładowcy wynosi 330 godzin rocznie.
2. Pensum dydaktyczne pracowników zatrudnionych na stanowisku wykładowcy wynosi 360 godzin rocznie.
3. Pensum dydaktyczne lektorów, instruktorów oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne wynosi 540 godzin rocznie.

§ 3

Pensum dydaktyczne dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej wynosi 120 godzin rocznie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od roku akademickiego 2011/2012.R e k t o r

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.