Uchwały z roku 2017

Poprzednie Następne

1 2 3 4 5 6 7


Uchwała nr 105/2017/2018 Senatu UAM z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dostosowania profilu i programu kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku komunikacja europejska prowadzonego przez Instytut Kultury Europejskiej...
Uchwała nr 104/2017/2018 Senatu UAM z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dostosowania profilu i programu kształcenia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska prowadzonego łącznie przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu oraz Wydział...
Uchwała nr 103/2017/2018 Senatu UAM z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dostosowania profilu i programu kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo prowadzonego przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu do wymagań określonych w art. 11 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
Uchwała nr 102/2017/2018 Senatu UAM z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów logistyka prowadzonego łącznie przez Instytut Kultury Europejskiej oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, określenia dla niego efektów kształcenia oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnień Instytutowi Kultury Europejskiej oraz Wydziałowi Nauk Politycznych i Dziennikarstwa do prowadzenia studiów na tym kierunku