Uchwały z roku 2019

Poprzednie Następne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Uchwała nr 347/2018/2019 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych Chemia dla nauczycieli oraz przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ich ukończeniu