Zarządzenie nr 40/2013/2014 Kanclerza UAM z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu, Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku i Zespole Pałacowo – Parkowym w Gułtowach


Zarządzenie nr 40/2013/2014
Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu, Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku
i Zespole Pałacowo – Parkowym w Gułtowach


Zmienione
zarządzeniem nr 46/2014/2015 Kanclerza UAM z dn. 7 stycznia 2015 r.


Na podstawie § 185 ust. 1 i 2 Statutu UAM zarządzam:


§ 1
Ustala się odpłatność za noclegi (bez śniadań) oraz inne usługi świadczone podczas pobytów w Domu Pracy Twórczej w Ciążeniu.
Wysokość opłat określa cennik stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Ustala się odpłatność za noclegi (bez śniadań) oraz inne usługi świadczone podczas pobytów w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku.
Wysokość opłat określa cennik stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3
Ustala się odpłatność za noclegi (bez śniadań) oraz inne usługi świadczone podczas pobytów w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach.
Wysokość opłat określa cennik stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4
 1. W przypadku konferencji, seminariów, szkoleń, sympozjów itd. organizowanych przez jednostki organizacyjne UAM odpłatność ustalona w cennikach zawartych
 2. w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 wynosi 50% stawek netto.
 3. W przypadku korzystania z noclegów przez pracowników UAM oraz członków ich rodzin odpłatność ustalona w cennikach zawartych w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 wynosi 70% stawek netto.

§ 5
Przy sprzedaży na zewnątrz do cen netto określonych w Załącznikach nr 1, 2 i 3 dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6
 1. Wprowadza się wzór zamówienia usługi do stosowania przez jednostki organizacyjne UAM stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Przy zleceniach zewnętrznych obowiązuje zachowanie formy umowy pisemnej.

§ 7
 1. Traci moc Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Nr 20/2010/2011 z dnia 27 września 2011 r.
 2. Traci moc Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Nr 26/2011/2012 z dnia 10 lutego 2012 r.
 3. Traci moc Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Nr 31/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r.


KANCLERZ
Stanisław Wachowiak


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.