Zarządzenie nr 42/2013/2014 Kanclerza UAM z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem sal konferencyjno – bankietowych w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku


Zarządzenie nr 42/2013/2014
Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem sal konferencyjno – bankietowych
w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku
Na podstawie § 185 ust. 1 i 2 Statutu UAM zarządzam:


§ 1
Ustala się odpłatność za wynajem sal konferencyjno – bankietowych w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku.
Wysokość opłat określa cennik stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.
KANCLERZ
Stanisław Wachowiak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.