Kadencja 2016-2020 - rok akad. 2017/2018

Poprzednie Następne

1 2 3 4 5 6 7 8


Zarządzenie nr 250/2017/2018 Rektora UAM z dnia 7 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego
Zarządzenie nr 248/2017/2018 Rektora UAM z dnia 7 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu