Decentralizacja

W związku z Uchwałą Senatu nr 171/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Rektora UAM nr 41/2016/2017 dotyczącymi optymalizacji systemu zarządzania finansami uczelni podstawowe jednostki organizacyjne UAM oraz wszystkie pozostałe są zobowiązane do opracowania planów finansowych.
 
Uchwała nr 171/2014 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie optymalizacji systemu zarządzania finansami Uczelni

Zarządzenie nr 41/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie optymalizacji systemu zarządzania finansami Uczelni

Zarządzenie nr 86/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2016/2017 Rektora UAM z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie optymalizacji systemu zarządzania finansami Uczelni.

Za wsparcie jednostek podstawowych w procesie sporządzania planów finansowych odpowiada Agnieszka Grochot – Dyrektor ds. budżetowania i controllingu.

Za wsparcie wszystkich pozostałych jednostek w tym procesie odpowiada Marcin Wysocki – zastępca kanclerza ds. ekonomicznych.
 
Szablon planu finansowego jednostek podstawowych UAM
 
Szczegółowe zasady sporządzania planów finansowych przez jednostki inne niż wydziały opisane zostały w załączonym Podręczniku. Elementem Podręcznika są następujące szablony planów finansowych:
  1. Plan finansowy jednostek, który wykorzystywany będzie przez jednostki ogólnouczelniane, jednostki międzywydziałowe, zamiejscowe ośrodki dydaktyczne, ośrodki i centra uniwersyteckie, stacje naukowe oraz inne niewymienione w punkcie 1, 2 i 3, o ile zamierzają w nadchodzącym roku korzystać ze środków finansowych UAM,
  2. Plan finansowy jednostek międzyuczelnianych: Centrum NanoBioMedyczne oraz Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii,
  3. Plan finansowy jednostek administracji centralnej,
  4. Plan finansowy budynków dydaktycznych,
  5. Plan finansowy transportu wewnętrznego UAM,
  6. Plan zadaniowy sporządzany przez jednostki i organizacje, które zamierzają korzystać ze środków z budżetu centralnego, w szczególności przeznaczonych na:
    • działalność marketingowo-reklamową,
    • działalność socjalno-kulturalną studentów.
Załączniki:
Podręcznik planowania finansowego
Załącznik nr 1 - Plan finansowy jednostki
Załącznik nr 2 - Plan finansowy jednostki międzyuczelnianej
Załącznik nr 3 - Plan finansowy jednostki administracji centralnej
Załącznik nr 4 - Plan finansowy budynku dydaktycznego
Załącznik nr 5 - Plan finansowy transportu wewnętrznego
Załącznik nr 6 - Budżet zadaniowy

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.