Dział Finansowy


Komunikat Kwestora dot. ZUS
Wiadomość, opublikowana 29-10-2015
Szanowni Państwo, w związku z wcześniejszymi komunikatami z dnia 1.09.2015 r. oraz z dnia 4.09.2015 r. dotyczącymi postępowań prowadzonych przez ZUS w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy od wypłat dofinansowania kosztów wypoczynku indywidualnego pracowników i ich dzieci oraz dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, dokonanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za okres od stycznia 2012 r. do października 2012 r., uprzejmie informuję, że według otrzymanej przez nas informacji, ZUS po 1 listopada 2015 r. rozpocznie wysyłanie decyzji w tej sprawie. Więcej...
Komunikat Rektora w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń
Wiadomość, opublikowana 13-06-2015
Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję, że w dniu 11 czerwca br. zostały podpisane porozumienia pomiędzy UAM a związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie: Więcej...

Wszystkie wiadomości

Zadania

Dział Finansowy zajmuje się obsługą administracyjną następujących spraw:

  1. prowadzenie gospodarki kasowej i bankowej Uczelni w zakresie wpłat i wypłat w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym w złotych polskich i w walutach obcych (poza wynagrodzeniami i stypendiami krajowymi), realizacja czeków, współpraca z bankami, w tym zakładanie i likwidacja rachunków bankowych, zabezpieczenie obrotu gotówkowego i pomieszczeń kasowych,
  2. lokowanie wolnych pozabudżetowych środków pieniężnych na kontach lokat terminowych,
  3. informowanie zainteresowanych jednostek o wpływających na konto Uczelni środkach finansowych,
  4. kontrola formalno - rachunkowa dokumentów stanowiących podstawę do płatności zagranicznych, zwrotu nadpłaconych należności, zwrotów wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz krajowych delegacji służbowych,
  5. ewidencja i egzekwowanie terminowego rozliczania zaliczek,
  6. wystawianie faktur i not księgowych dotyczących należności Uczelni z tytułu dochodów i zwrotu wydatków na rzecz Uczelni, w oparciu o dokumentację źródłową dostarczaną przez jednostki odpowiedzialne za te dochody i zwroty wydatków,
  7. wzywanie dłużników do zapłaty wierzytelności Uczelni, kierowanie spraw do radców prawnych w przypadku dalszego braku wpłaty,
  8. dokonywanie czynności związanych z rozliczeniem podatku VAT.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.