Aktualności - Dział Finansowy - wszystkie

Komunikat Kwestora dot. ZUS
Wiadomość, opublikowana 29-10-2015
Szanowni Państwo, w związku z wcześniejszymi komunikatami z dnia 1.09.2015 r. oraz z dnia 4.09.2015 r. dotyczącymi postępowań prowadzonych przez ZUS w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy od wypłat dofinansowania kosztów wypoczynku indywidualnego pracowników i ich dzieci oraz dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, dokonanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za okres od stycznia 2012 r. do października 2012 r., uprzejmie informuję, że według otrzymanej przez nas informacji, ZUS po 1 listopada 2015 r. rozpocznie wysyłanie decyzji w tej sprawie. Więcej...
Komunikat Rektora w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń
Wiadomość, opublikowana 13-06-2015
Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję, że w dniu 11 czerwca br. zostały podpisane porozumienia pomiędzy UAM a związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie: Więcej...
Komunikat Kwestora - wynagrodzenie
Wiadomość, opublikowana 25-06-2014
Szanowni Państwo, zgodnie z §3 pkt. 9 „Porozumienia zawartego w dniu 23 czerwca 2014 roku w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1 stycznia 2014 roku” informuję, że ustalono następujące terminy wypłat: Więcej...
Komunikat Kwestora
Wiadomość, opublikowana 14-02-2013
Szanowni Państwo, nawiązując do Zarządzenia nr 126/2003/2004 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 września 2004 roku w sprawie zasad postępowania w procedurze obrotu z zagranicą oraz pisma Prorektora UAM z dnia 20 października 2004 roku skierowanego do Dziekanów, Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni informuję, że jednostką odpowiedzialną za przygotowanie deklaracji INTRASTAT w imieniu UAM jest nadal Agencja Celna OPTIMA w Poznaniu, ul. Irysowa 1, mająca biuro przy ul. Wichrowej 1. Więcej...
Komunikat Rektora UAM
Wiadomość, opublikowana 15-05-2012

Dziekani Wydziałów, Kierownicy jednostek organizacyjnych, wszyscy

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z art. 99 Prawa o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne nie może przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia  odpowiednio studiów lub studiów doktoranckich, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów.

Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.