Aktualności - finanse - wszystkie

Rekrutacja ciągła (do wyczerpania miejsc) na zagraniczne staże postdoktorskie
Wiadomość, opublikowana 24-07-2015
W związku z wolnymi miejscami na 2-miesięczne zagraniczne staże dla młodych doktorów (Postdoc) w projekcie "UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Komisja Kwalifikacyjna ogłasza nabór ciągły (do wyczerpania limitu miejsc). Więcej...
Granty w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie i nie tylko
Wiadomość, opublikowana 03-07-2015
Zachęcamy do składania wniosków w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie, które umożliwiają realizacje projektów badawczo-szkoleniowych, oferując jednocześnie atrakcyjne możliwości rozwoju kariery zawodowej i wymianę wiedzy poprzez międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Więcej...
Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych
Wiadomość, opublikowana 26-06-2015
Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych. Konkurs ten ma charakter pilotażowy. Jednym z jego celów jest wypracowanie najbardziej efektywnej metody wspierania innowacji społecznych w Polsce, tak aby w trakcie trwania obecnej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2014-2020, doprowadzić do trwałej poprawy jakości usług społecznych. Więcej...
Komunikat kwestora
Wiadomość, opublikowana 16-06-2015
Szanowni Państwo,
Zgodnie z §6 pkt. 3 "Porozumienia zawartego w dniu 11 czerwca 2015 roku w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1 stycznia 2015 roku" informuję, że ustalono następujące terminy wypłat: Więcej...
Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?
Wydarzenie, trwa od 23-06-2015 do 24-06-2015
Osoby zainteresowane udziałem w projektach zakładających współpracę międzynarodową, finansowanych z programu ramowego Horyzont 2020, zapraszamy do udziału w szkoleniu W dniach 23-24 czerwca 2015 r. (wtorek-środa), w godz. 9.15-15.30, w sali 1.54 Budynku H, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przy ul. Rubież 46 H, w Poznaniu. Więcej...
Komunikat Rektora w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń
Wiadomość, opublikowana 13-06-2015
Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję, że w dniu 11 czerwca br. zostały podpisane porozumienia pomiędzy UAM a związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie: Więcej...
PO WER - spotkania informacyjne w NCBiR
Wiadomość, opublikowana 03-06-2015
Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje w dniach 15 i 16 czerwca br. spotkania informacyjne, dotyczące konkursów nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 oraz 1/ANTP/POWER/3.4/2015, ogłoszonych 20 maja 2015 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przy tej okazji informujemy o możliwości śledzenia tych spotkań on-line. Więcej...
Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020
Wydarzenie, rozpoczyna się 19-06-2015 , godz. 9:15
Zapraszamy na szkolenie w dniu 19 czerwca 2015 r. (piątek), w godz. 9.15-14.00 do Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Budynek H, sala 1.54, przy ul. Rubież 46. Więcej...
NCBiR ogłosiło ogłosiło konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015
Wiadomość, opublikowana 26-05-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z dniem 20 maja 2015 r. ogłosiło konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER). Więcej...
Premia z Horyzontu 2020 - konsultacje projektu rozporządzenia
Wiadomość, opublikowana 19-05-2015
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło, że do 27 maja br. potrwają konsultacje projektu rozporządzenia, które pozwoli na dodatkowe wynagradzanie polskich naukowców uczestniczących w projektach programu „HORYZONT 2020”. Więcej...
Harmonogram konkursów NCBR
Wiadomość, opublikowana 08-05-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło harmonogram konkursów w ramach programów europejskich i międzynarodowych na rok 2015. Zainteresowanych zapraszamy na stronę NCBR Więcej...
Finanse w Horyzoncie 2020
Wydarzenie, rozpoczyna się 28-05-2015
Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.:"Finanse w Horyzoncie 2020", które odbędzie się 28 maja 2015r. (czwartek), w godz. 9.00-15.00, w sali 1.54 budynku H, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologi, przy ul. Rubież 46 H. Więcej...