Aktualności - finanse - wszystkie

Komunikat kwestora
Wiadomość, opublikowana 16-06-2015
Szanowni Państwo,
Zgodnie z §6 pkt. 3 "Porozumienia zawartego w dniu 11 czerwca 2015 roku w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1 stycznia 2015 roku" informuję, że ustalono następujące terminy wypłat: Więcej...
Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?
Wydarzenie, trwa od 23-06-2015 do 24-06-2015
Osoby zainteresowane udziałem w projektach zakładających współpracę międzynarodową, finansowanych z programu ramowego Horyzont 2020, zapraszamy do udziału w szkoleniu W dniach 23-24 czerwca 2015 r. (wtorek-środa), w godz. 9.15-15.30, w sali 1.54 Budynku H, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przy ul. Rubież 46 H, w Poznaniu. Więcej...
Komunikat Rektora w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń
Wiadomość, opublikowana 13-06-2015
Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję, że w dniu 11 czerwca br. zostały podpisane porozumienia pomiędzy UAM a związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie: Więcej...
PO WER - spotkania informacyjne w NCBiR
Wiadomość, opublikowana 03-06-2015
Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje w dniach 15 i 16 czerwca br. spotkania informacyjne, dotyczące konkursów nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 oraz 1/ANTP/POWER/3.4/2015, ogłoszonych 20 maja 2015 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przy tej okazji informujemy o możliwości śledzenia tych spotkań on-line. Więcej...
Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020
Wydarzenie, rozpoczyna się 19-06-2015 , godz. 9:15
Zapraszamy na szkolenie w dniu 19 czerwca 2015 r. (piątek), w godz. 9.15-14.00 do Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Budynek H, sala 1.54, przy ul. Rubież 46. Więcej...
NCBiR ogłosiło ogłosiło konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015
Wiadomość, opublikowana 26-05-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z dniem 20 maja 2015 r. ogłosiło konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER). Więcej...
Premia z Horyzontu 2020 - konsultacje projektu rozporządzenia
Wiadomość, opublikowana 19-05-2015
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło, że do 27 maja br. potrwają konsultacje projektu rozporządzenia, które pozwoli na dodatkowe wynagradzanie polskich naukowców uczestniczących w projektach programu „HORYZONT 2020”. Więcej...
Harmonogram konkursów NCBR
Wiadomość, opublikowana 08-05-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło harmonogram konkursów w ramach programów europejskich i międzynarodowych na rok 2015. Zainteresowanych zapraszamy na stronę NCBR Więcej...
Finanse w Horyzoncie 2020
Wydarzenie, rozpoczyna się 28-05-2015
Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.:"Finanse w Horyzoncie 2020", które odbędzie się 28 maja 2015r. (czwartek), w godz. 9.00-15.00, w sali 1.54 budynku H, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologi, przy ul. Rubież 46 H. Więcej...
Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych
Wydarzenie, rozpoczyna się 24-04-2015
Zapraszamy do udziału w szkoleniu w dniach, 12-13 maja 2015 r. (wtorek-środa), godz. 9.00-15.30, w sali 1.54 budynku H, Poznańskiego Park Naukowo-Technologicznego. Więcej...
Nabór wniosków w ramach POWER działania 4.2
Wiadomość, opublikowana 14-04-2015
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15 na realizację projektów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO WER. Więcej...
„Granty na granty" - nabór wniosków w ramach II edycji programu
Wiadomość, opublikowana 02-04-2015
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło II edycję programu "Granty na granty", którego celem jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum. Więcej...