Aktualności - finanse - wszystkie

Komunikat Kwestora dot. ZUS
Wiadomość, opublikowana 29-10-2015
Szanowni Państwo, w związku z wcześniejszymi komunikatami z dnia 1.09.2015 r. oraz z dnia 4.09.2015 r. dotyczącymi postępowań prowadzonych przez ZUS w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy od wypłat dofinansowania kosztów wypoczynku indywidualnego pracowników i ich dzieci oraz dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, dokonanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za okres od stycznia 2012 r. do października 2012 r., uprzejmie informuję, że według otrzymanej przez nas informacji, ZUS po 1 listopada 2015 r. rozpocznie wysyłanie decyzji w tej sprawie. Więcej...
Finanse w Horyzoncie 2020
Wydarzenie, rozpoczyna się 26-11-2015
Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.: "Finanse w Horyzoncie 2020", które odbędzie się W dniu 26 listopada 2015 r. (czwartek), w godz. 9.00-15.00, w sali 56 Budynku C Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Rubież 56 w Poznaniu.  Więcej...
Nowe konkursy Programu Ramowego Horyzont 2020
Wiadomość, opublikowana 23-10-2015
Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła nowe konkursy w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Więcej informacji można znaleźć na stronie www Komisji Europejskiej. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę szczególnie na konkursy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych oraz granty w ramach Akcji Marii Skłodowskiej Curie, które dają ogromne możliwości rozwoju indywidualnej kariery naukowej. Więcej...
Ostatnie wolne miejsca na zagraniczne staże postdoktorskie
Wiadomość, opublikowana 09-10-2015
W związku z ostatnimi wolnymi miejscami na 2-miesięczne zagraniczne staże dla młodych doktorów (Postdoc) w projekcie "UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Komisja Kwalifikacyjna ogłasza nabór ciągły (do wyczerpania limitu miejsc). Więcej...
Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu.
Wydarzenie, trwa od 16-09-2015 do 17-09-2015
W dniach 16-17 września 2015 r. (środa-czwartek), w godz. 9.15-15.30, w sali 56 budynku C Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przy ulicy Rubież 46 w Poznaniu, Regionalny Punkt Kontaktowy organizuje szkolenie przygotowujące do skutecznego aplikowania o środki Programu Horyzont 2020. Więcej...
Komunikat kwestora dot. ZUS
Wiadomość, opublikowana 01-09-2015
Szanowni Państwo, w związku z przesyłanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomieniami o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od dokonanych w 2012 roku wypłat dofinansowania kosztów wypoczynku indywidualnego pracowników oraz ich dzieci i dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, uprzejmie informuję, że świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych były wypłacane zgodnie z obowiązującym w uczelni Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzgodnionym z działającymi na uczelni organizacjami związkowymi, na podstawie wniosków złożonych przez pracowników. Więcej...
Konkurs dotyczący organizacji wydarzeń kulturalnych
Wiadomość, opublikowana 21-08-2015
Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs nr RPWP.04.04.02-IZ-00-30-001/15 na wydarzenia kulturalne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Więcej...
Konkurs Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych skierowany do młodych naukowców
Wiadomość, opublikowana 20-08-2015
Do 17 listopada 2015r. można aplikować o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Granty przewidują wsparcie rozwoju kariery młodych, utalentowanych naukowców, znajdujących się na etapie tworzenia grupy badawczej i przeprowadzania pierwszych niezależnych badań. Więcej...
Poszukiwani są partnerzy do realizacji projektu „Geneza – Strategie równości płci w instytutach"
Wiadomość, opublikowana 18-08-2015
Uniwersytet w Pireusie (Grecja) poszukuje partnerów do projektu w ramach Programu Horyzont 2020 - obszaru „Nauka z udziałem i na rzecz społeczeństwa" - naboru wniosków w zakresie promowania równości płci w badaniach i innowacjach – w temacie „Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci" (H2020-GERI-4-2015). Więcej...
Kontrola, audyt, finanse w projektach Programów Ramowych UE
Wydarzenie, rozpoczyna się 18-09-2015
Zapraszamy do udziału w szkoleniu w dniu 18 września 2015 r. (piątek), w godz. 9.15-14.00 w sali nr 6 Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, przy ul. Piotrowo 2. Więcej...
Konkurs na dofinansowanie projektów w programie „Studiujesz? Praktykuj!”
Wiadomość, opublikowana 14-08-2015
W dniu 11 sierpnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER.  Więcej...
Rekrutacja ciągła (do wyczerpania miejsc) na zagraniczne staże postdoktorskie
Wiadomość, opublikowana 24-07-2015
W związku z wolnymi miejscami na 2-miesięczne zagraniczne staże dla młodych doktorów (Postdoc) w projekcie "UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Komisja Kwalifikacyjna ogłasza nabór ciągły (do wyczerpania limitu miejsc). Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.