Aktualności - finanse - wszystkie

Podpisano umowę na termomodernizację budynku przy ul. Szamarzewskiego 89
Wiadomość, opublikowana 13-03-2015
Dnia 08.05.2013 r. UAM podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynek naukowo-badawczy ‘D’ Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89”. W ramach modernizacji energetycznej, która została zakończona z dniem 30.10.2012 r, budynek został ocieplony, wymieniono także okna, drzwi oraz instalację centralnego ogrzewania. Efektem tych prac jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wartość projektu wynosi 3 046 259,00 PLN, a wartość dofinansowania 652 345,00 PLN. Więcej...
Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?
Wydarzenie, trwa od 26-03-2015 do 27-03-2015
Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.:"Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu". Szkolenie odbędzie się w dniach 26-27 marca 2015 r. (czwartek-piątek), w godz. 9.15-15.30, w sali 56 Budynku C Fundacji UAM, przy ul. Rubież 46 w Poznaniu. Więcej...
Szkolenie z pisania wniosków o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie
Wydarzenie, rozpoczyna się 31-03-2015 , godz. 10:15
Dnia 31 marca 2015r. (wtorek), w godz. 10.15–15.00, w sali 1.54 Budynku H, siedziby Fundacji UAM, przy ul. Rubież 46 H, odbędzie się szkolenie dla naukowców posiadających co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopień doktora, chcący przeprowadzić za granicą indywidualne projekty badawczo – szkoleniowe, umożliwiające uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji. Więcej...
"Finanse w Horyzoncie 2020"
Wydarzenie, rozpoczyna się 09-04-2015
Dnia 9 kwietnia 2015 r. (czwartek), w godz. 10.30-15.00, w Auditorium Maximum, Collegium Iuridicum Novum Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy al. Niepodległości 53, odbędzie się seminarium informacyjne pt.: "Finanse w Horyzoncie 2020". Więcej...
Zostań ekspertem Komisji Europejskiej!
Wydarzenie, rozpoczyna się 18-03-2015 , godz. 11:00
W dniu 18 marca 2015 r. (środa),w godz. 11.00 – 14.30, w sali 220 Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, przy ul. Królowej Jadwigi 27/39, odbędzie się seminarium dla osób zainteresowanych ocenianiem wniosków w programie ramowym Horyzont 2020. Więcej...
Europejska Karta Naukowca
Wiadomość, opublikowana 27-02-2015
10 lutego 2015 r. JM Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak podpisał deklarację wsparcia dla „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Tym samym, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uznaje wartość zasad zawartych w tych dokumentach i zobowiązuje się do ich stosowania.
Więcej...
Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020
Wydarzenie, rozpoczyna się 05-03-2015 , godz. 9:15
Serdecznie zapraszamy osoby przygotowujące wniosek o środki Horyzontu 2020, do udziału w warsztatach: "Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020", w dniu 5 marca 2015 r. (czwartek), godz. 9.15-14.00, w sali 1.54 budynku H, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Rubież 46. Więcej...
Kariera naukowa w Europie Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców
Wydarzenie, rozpoczyna się 11-03-2015
W dniu 11 marca 2015 r. (środa), w godz. 9.30 – 14.30, w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 10, odbędzie się szkolenie pt.: "Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców." Więcej...
Rekrutacja na staże, stypendia, wizyty studyjne dla kadry UAM
Wiadomość, opublikowana 30-01-2015
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu "UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oferuje staże zagraniczne, stypendia, wizyty studyjne. Więcej...
Rekrutacja uczestników na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców
Wiadomość, opublikowana 02-07-2015
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie / podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące doktorantów oraz instytuty naukowe / badawcze wspierające młodych naukowców, do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w dwutygodniowych zagranicznych szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich w czołowych ośrodkach akademickich na świecie. Więcej...
NCBR ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 roku
Wiadomość, opublikowana 28-01-2015
NCBR ogłosiło wstępny harmonogram naborów w konkursach 2015 roku, w tym siedemnaście programów i działań, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020. Więcej informacji. Więcej...
Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?
Wydarzenie, trwa od 11-02-2015 do 12-02-2015
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach przygotowujących do aplikowania o środki Horyzontu 2020, które odbędą się w dniach 11-12 lutego 2015 r. (środa-czwartek), godz. 9.15-15.30 w sali 1.54, budynku H, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przy ul. Rubież 46 H. Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.