Badania profilaktyczne pracowników

Badania profilaktyczne pracowników przeprowadza lek. med. Krzysztof Skrzypczak.

Przychodnia Lekarska dla pracowników
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
rejestracja telefoniczna: 61 829 1111, 61 829 1103

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może dopuścić pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy.

Pracownicy podlegają:

 1. wstępnym badaniom lekarskim:
  • osoby przyjmowane do pracy,
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy,
  • przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 2. okresowym badaniom lekarskim (data kolejnego badania podana jest na zaświadczeniu lekarskim),
 3. kontrolnym badaniom lekarskim, jeżeli niezdolność pracownika do pracy, w wyniku choroby, trwa dłużej niż 30 dni.

Pracownik otrzymuje, w dwóch egzemplarzach, skierowanie na wstępne badania lekarskie z Działu Kadr i Organizacji. Jeden egzemplarz skierowania przeznaczony jest dla lekarza zakładowego, a drugi wraz z orzeczeniem lekarskim, pracownik przekazuje przełożonemu.

Skierowania na okresowe lub kontrolne badania lekarskie są wypełniane przez przełożonego pracownika, w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje pracownik, a drugi pozostaje u przełożonego.

Badania laboratoryjne i konsultacje specjalistyczne pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są wykonywane przez Centrum Medyczne POLMED.

Konsultacje specjalistyczne (laryngologiczne, okulistyczne, neurologiczne)
są przeprowadzane w Centrum Medycznym POLMED, przy ul. Góreckiej 1 w Poznaniu,
po wcześniejszej rejestracji:

 • telefonicznej: 61 639 73 71, 61 639 73 72

lub

 • zgłoszeniu za pośrednictwem firmowej strony internetowej Polmed www.polmed.pl.


(pracownik przekazuje skan skierowania na e-mail: medycynapracy@polmed.pl,
a następnie Polmed S.A. oddzwania do pacjenta z wyznaczonym terminem).

Badania rentgenowskie są przeprowadzane w Centrum Medycznym POLMED,
przy ul. Góreckiej 1 w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych
podczas rejestracji telefonicznej: 61 639 73 71, 61 639 73 72.

W przypadku braku odpowiedzi na połączenie telefoniczne, w celu zarejestrowania się na badanie rentgenowskie, można dzwonić na infolinię, która przyjmie zgłoszenie do realizacji.
Infolinia: 801 033 200, 58 775 95 99 (z tel. kom.)Badania laboratoryjne (podstawowe i specjalistyczne) są wykonywane w niżej wymienionych punktach diagnostycznych:

Centrum Medyczne POLMED S.A.


ul. Górecka 1, Poznań, budynek Skallar
tel. 61 639 73 71/72
pon. 6.30 – 20.00
wt. – pt. 7.30 – 20.00

DIAGNOSTYKA

Al. Solidarności 36, Poznań
tel: 61 647 77 40
pon.-pt. 7:00 – 18:00, sob. 7:00 – 13:00

Opolska 58, Poznań
tel: 663 680 240
pon. 8:00 – 12:00, 16:00 – 18:00
wt. – pt. 8:00 – 12:00

ALAB

ul. Lwa 7, Poznań
tel.: 61 877 93 45
pon. – pt. 8:00 – 10:00

ul. Grochowska 110, Poznań
tel.: 61 861 84 90
pon. – pt. 7:30 – 10:00
os. Chrobrego 18, Poznań
tel.: 504 233 132
pon. – pt. 8:00 – 11:00
ul. Blacharska 2, Poznań
tel.: 61 887 92 13
wt. , czw.  7:30 – 11:00

ul. 28 czerwca 1956 nr 194, Poznań
tel.: 61 831 15 58
pon. – pt. 7:15 – 16:00,
sob. 8:00 – 13:00;

Laboratorium Analiz Medycznych

Przychodnia Lekarska UAM (Unimedyk), Poznań
ul. Grunwaldzka 6 
tel. 61 852 98 81
pon., śr., pt. 8:00 – 9:00

Przychodnia Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
ul. Towarowa 53 
tel. 61 854 38 08
wt., czw. 8:00 – 9:00

Przychodnia Lekarska Politechniki Poznańskiej (Poligród), Poznań
ul. Jana Pawła II 26 
tel. 61 875 02 71
wt., czw. 8:00 – 9:00

Przychodnia Medycyny Pracy, Poznań
ul. Przemysłowa 11
tel. 61 835 22 01
pon., śr., pt. 8:30 – 10:00

Laboratorium Analiz Medycznych, Poznań
ul. Piątkowska 94
tel. 61 846 65 18
pon. – pt. 7:00 – 11:00

DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE (BADANIA OCENIAJĄCE WIDZENIE ZMIERZCHOWE I ZJAWISKO OLŚNIENIA)

W związku z uchyleniem przepisów prawnych pracownik, który prowadzi samochód służbowy lub wykorzystuje samochód prywatny do celów służbowych nie ma obowiązku w ramach badań profilaktycznych, wykonania badań okulistycznych oraz badań oceniających widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 949).


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.