Choroba zawodowa

Choroba zawodowa to choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, jeśli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, lub sposobem wykonywania pracy, np.:
  • przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat,
  • przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy, np. zespół cieśni w obrębie nadgarstka,
  • choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa – borelioza.

Dokumenty, które pracownik powinien złożyć w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy, przy ul. Poznańskiej, w celu stwierdzenia choroby zawodowej:
  • kartę oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - wypełnia kierownik Inspektoratu BHP,
  • skierowanie od lekarza podejrzewającego chorobę zawodową,
  • dokumentację medyczną z całego okresu leczenia,
  • zaświadczenie z zakładu pracy o stażu pracy z uwzględnieniem liczby godzin dydaktycznych, urlopów dla poratowania zdrowia, innych długotrwałych urlopów,
  • kartę badań profilaktycznych (kserokopia potwierdzona przez lekarza) i orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
  • karty informacyjne z leczenia sanatoryjnego.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.