Dodatek specjalny przyznawany ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy

Dodatek specjalny przyznawany jest ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy, zgodnie z Zarządzeniem nr 126/2007/2008 Rektora Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania pracownikom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dodatków specjalnych ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy.

Kierownik jednostki organizacyjnej składa do Rektora wniosek o przyznanie dodatku specjalnego ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy.

Warunkiem przyznania dodatku specjalnego jest wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, potwierdzające zagrożenia oraz pozytywne rozpatrzenie przez Rektora wniosku o jego przyznanie.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.