Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej


Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, występujących w środowisku pracy oraz poinformować pracownika o sposobach posługiwania się środkami ochrony indywidualnej.

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, 
lub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zawarte są w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 133/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 września 2013 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

Pracownikom, pobierającym odzież roboczą, przysługuje ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zgodnie z zarządzeniem nr 133/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 września 2013 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

 

  

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.